KIẾN NGHỊ XỬ LÝ ĐƯA THÔNG TIN SAI LỆCH CỦA ĐÀI THVN VÀ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ÔNG CHỦ TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN | Dòng chảy thông tin | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Dòng chảy thông tin   /  TÀI LIỆU LICH SỬ
KIẾN NGHỊ XỬ LÝ ĐƯA THÔNG TIN SAI LỆCH CỦA ĐÀI THVN VÀ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ÔNG CHỦ TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Trong khoảng thời gian hơn 20 ngày (từ đến 30-12-2018 ngày 22-1-2019), VTV 1 Đài THVN liên tục cho phát sóng 4 lần bộ phim tài liệu lịch sử về nhân vật hư cấu Trần Hoằng Nghị như một sự thách thức dư luận xã hội và con cháu hậu duệ họ Trần. Trước tình hình trên, Hội đồng họ Trần VN đã tổ chức phiên họp khẩn cấp, thống nhất làm đơn Kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành có liên quan đề nghị xem xét, giải quyết một số vấn đề về có liên quan đến sự việc này.

 

Lời Ban biên tập: Ngày 30-12-2018, Đài THVN, chương trình VTV1 phát trên sóng quốc gia bộ phim tài liệu lịch sử về nhân vật hư cấu Trần Hoằng Nghị, gây hoang mang, ngờ vực trong dư luận xã hội và con cháu hậu duệ họ Trần. Ngày 31-12-2018, Hội đồng họ Trần VN do Thiếu tướng-PGS Đào Trần Quang Cát, Chủ tịch Hội đồng họ Trần VN đã gửi Thư kiến nghị tới ông Tổng Giám đốc Đài THVN đề nghị lãnh đạo Đài THVN kiểm tra lại các thông tin được thể hiện trong bộ phim tài liệu lịch sử liên quan đến vương triều Trần và giải thích cho khán giả truyền hình cả nước và con cháu hậu duệ họ Trần được biết Đài THVN đã căn cứ vào những tư liệu lịch sử chính thống nào để khẳng định có nhân vật Trần Hoằng Nghị trong LSVN? Dựa trên cơ sở nào để kết luận rằng Trần Hoằng Nghị là thân phụ của Thái sư Trần Thủ Độ? Căn cứ vào đâu để gọi cái đền thờ mới xây dựng (năm 2011) ở thôn Phương La là “Đền thờ tổ họ Trần VN”?

 Tuy nhiên, những kiến nghị của Hội đồng họ Trần VN không những không được đáp ứng, trái lại, chỉ trong khoảng thời gian hơn 20 ngày (từ đến 30-12-2018 ngày 22-1-2019), Đài THVN liên tục cho phát sóng 4 lần bộ phim tài liệu lịch sử này như một sự thách thức dư luận xã hội và con cháu hậu duệ họ Trần. Trước tình hình trên, Hội đồng họ Trần VN đã tổ chức phiên họp khẩn cấp, thống nhất làm đơn Kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành có liên quan đề nghị xem xét, giải quyết một số vấn đề về có liên quan đến sự việc này. Chúng tôi xin đăng toàn bộ đơn của Hội đồng họ Trần VN kiến nghị xử lý việc đưa thông tin sai lệch của Đài THVN và việc vi phạm pháp luật của ông chủ Tập đoàn Hương Sen để bà con họ Trần và nhân dân trong cả nước biết.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

                                                       Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

KIẾN NGHỊ XỬ LÝ ĐƯA THÔNG TIN SAI LỆCH CỦA ĐÀI THVN

VÀ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ÔNG CHỦ TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

Kính gửi: - Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;
                 - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội;
                 - Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;
                 - Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ;
                 - Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;
                 - Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương;
                 - Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư;
                 - Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính  phủ;
                 - Ông Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông;
                 - Ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch;
                 - Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
                 - Ông Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương;
                 - Ông Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học;
                - Các cơ quan truyền thông.

Năm 2018, sau khi phát hiện việc Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự thật (CTQG-ST) xuất bản bộ sách Lịch sử Việt Nam phổ thông (LSVNPT) gồm 9 tập do Viện Sử học (Viện Hàn lâm KHXHVN) biên soạn, trong đó tập 3 do PGS-TS Nguyễn Minh Tường làm chủ biên, phần viết về nhà Trần đã đưa nhiều thông tin sai lệch, không chính xác, thậm chí đưa một nhân vật “giả thuyết” không rõ gốc tích, không có công lao gì trong thời kỳ khởi nghiệp của nhà Trần tên là Trần Hoằng Nghị vào chính sử quốc gia đã bị dư luận xã hội và đông đảo con cháu hậu duệ họ Trần phê phán mạnh mẽ. Trước sức nóng của dư luận xã hội cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành có liên quan nên ngày 12- 10- 2018, Viện trưởng Viện Sử học đã có công văn gửi dòng họ thông báo sẽ loại bỏ nhân vật Trần Hoằng Nghị ra khỏi sách LSVNPT tập 3 và bỏ nhận định quê Trần Thủ Độ ở Bến Trấn, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay là xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) trong kỳ tái bản này. Trước đó, tháng 9 năm 2018, Cục Xuất bản In và phát hành (Bộ TT-TT) cũng đã có thông báo chỉ đạo Nhà Xuất bản CTQG-ST dừng phát hành bộ sách để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tính chính xác của các dữ liệu lịch sử.

Trong khi Viện Sử học và Nhà Xuất bản CTQG-ST đang tích cực triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên thì mới đây, Đài THVN, chương trình VTV1 lại cho phát trên sóng quốc gia bộ phim tài liệu lịch sử về nhân vật hư cấu Trần Hoằng Nghị, gây hoang mang, ngờ vực trong dư luận xã hội và con cháu hậu duệ họ Trần. Điều đáng lưu ý ở đây là, chỉ trong khoảng thời gian hơn 20 ngày (từ 30-12-2018 đến ngày 22-1-2019), Đài THVN- cơ quan trực thuộc Chính phủ liên tiếp cho phát sóng 4 lần bộ phim tài liệu lịch sử này (điều chưa từng có với bất kỳ bộ phim tài liệu lịch sử nào từ trước đến nay). Việc quyết định đưa lên sóng quốc gia ca ngợi, tôn vinh một nhân vật không có thật trong lịch sử dân tộc là một việc làm thiếu thận trọng của lãnh đạo Đài THVN, gây tác động xấu về mặt tâm lý, nhận thức, khiến cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam không phân biệt được thực giả, hạ thấp lòng tin và các giá trị tri thức lịch sử, gây phân tâm, chia rẽ trong dòng tộc họ Trần. Ngày 31-12-2018, Hội đồng họ Trần VN do Thiếu tướng-PGS Đào Trần Quang Cát, nguyên Phó Tổng Cục trưởng về Chính trị Tổng cục II BQP, Chủ tịch Hội đồng họ Trần VN thay mặt con cháu hậu duệ họ Trần cả nước đã gửi Thư kiến nghị tới ông Tổng Giám đốc Đài THVN đề nghị lãnh đạo Đài THVN kiểm tra lại các thông tin được thể hiện trong bộ phim tài liệu lịch sử liên quan đến vương triều Trần và giải thích cho khán giả truyền hình cả nước và con cháu hậu duệ họ Trần được biết, Đài THVN đã căn cứ vào những tư liệu lịch sử chính thống nào để khẳng định có nhân vật Trần Hoằng Nghị trong LSVN? Dựa trên cơ sở nào để kết luận rằng Trần Hoằng Nghị là thân phụ của Thái sư Trần Thủ Độ? Căn cứ vào đâu để gọi cái đền thờ mới xây dựng (năm 2011) ở thôn Phương La là “Đền thờ tổ họ Trần VN”?

 Tuy nhiên, những kiến nghị của Hội đồng họ Trần VN không những không được đáp ứng, trái lại, Đài THVN còn liên tục phát sóng như một sự thách thức dư luận xã hội và con cháu hậu duệ họ Trần. Trước tình hình nói trên, Hội đồng họ Trần VN đã tổ chức phiên họp khẩn cấp, thống nhất làm đơn Kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành có liên quan đề nghị xem xét, giải quyết một số vấn đề cụ thể như sau:

1- Trước hết, nói đến lịch sử là vấn đề hệ trọng của đất nước, là tài sản vô giá của quốc gia, dân tộc, trách nhiệm của mọi công dân VN là phải bảo vệ giữ gìn. Các cơ quan truyền thông nói chung, nhất là Đài THVN- cơ quan trực thuộc Chính phủ cần phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, trước lịch sử dân tộc để bảo vệ sự trong sáng của lịch sử VN, không thể tiếp tay cho kẻ xấu đánh tráo lịch sử, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả sự nghiệp đổi mới của Đảng. 

Thực tế cách đây hơn 10 năm (2007), nhân vật “giả thuyết” Trần Hoằng Nghị đã được GS Vũ Khiêu kết luận rõ tại cuộc Hội thảo khoa học do UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội KHLSVN tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Hoằng Nghị đại vương và sự tôn tạo, bảo tồn khu di tích lịch sử- văn hóa Phương La” nêu rõ: “Thân phụ của Thống quốc Thái sư- Trung vũ đại vương Trần Thủ Độ là ai vẫn còn là một tồn nghi. Cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa, không chỉ nghiên cứu ở trong nước mà còn phải nghiên cứu cả ở nước ngoài mới mong giải đáp được câu hỏi này”. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân vật Trần Hoằng Nghị chưa đủ cơ sở khoa học và lịch sử để khẳng định có hay không có. Hơn nữa, qua nghiên cứu các tư liệu lịch sử trong các thời kỳ từ triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn…, kể cả các tài liệu lịch sử của tỉnh Thái Bình còn lưu giữ đến nay, không có bất cứ tài liệu nào đề cập đến nhân vật Trần Hoằng Nghị (hay Hoằng Nghị đại vương). Đây cũng là cơ sở quan trọng để Viện trưởng Viện Sử học và Cục xuất bản, In & phát hành (Bộ TT-TT) quyết định dừng phát hành bộ sách LSVNPT xuất bản năm 2018 để chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện trước khi phát hành rộng rãi.

Hội đồng họ Trần VN đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Chính phủ- cơ quan chủ quản của Đài THVN chỉ đạo tổ chức một cuộc họp do Chính phủ chủ trì, có đại diện lãnh đạo Hội đồng họ Trần VN, các nhà nghiên cứu lịch sử, các cơ quan báo chí để nghe lãnh đạo Đài THVN giải trình, chứng minh dựa trên cơ sở tài liệu chính thống và luận điểm khoa học và lịch sử nào để khẳng định nhân vật Trần Hoằng Nghị là thân phụ Thái sư Trần Thủ Độ (?) và là người có công lao to lớn 3 lần đánh thắng giặc Nguyên – Mông và cầm đầu đội quân Tinh Cương đánh dẹp giặc Quách Bốc? Nếu Đài THVN không giải trình được đầy đủ, chính xác tức là vi phạm Điều 3, Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ tháng 1-2019); Điều 345 Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017 (Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử- văn hóa; đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật…) cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đài THVN phải công khai xin lỗi khán giả xem truyền hình cả nước và con cháu hậu duệ họ Trần. Đồng thời cần xem xét trách nhiệm của những người có liên quan về việc quyết định đưa lên sóng quốc gia bộ phim tài liệu phản cảm, phi lịch sử này.

 2- Đề nghị Nhà nước sớm thành lập Hội đồng thẩm định cấp quốc gia, gồm các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà sử học ở Trung ương và tỉnh Thái Bình có bản lĩnh, tâm huyết, giàu kinh nghiệm cùng một số nhà văn, nhà báo viết về văn hóa- lịch sử tiến hành khảo sát, kết luận về nhân vật Trần Hoằng Nghị có phải là thân phụ của Thái sư Trần Thủ Độ hay không và cái đền thờ mới xây dựng tại thôn Phương La, xã Thái Phương có phải là “Đền thờ tổ họ Trần VN” hay không để tránh gây hoang mang, ngờ vực trong dư luận xã hội và gây bức xúc trong con cháu hậu duệ họ Trần. Qua đó để khẳng định: Ở Thái Bình hiện nay chỉ có duy nhất một “Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà đã tồn tại ngót 800 năm nay, là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt để du khách thập phương và con cháu hậu duệ họ Trần hàng năm về đây dâng hương, tri ân, lễ tổ theo đúng truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Đây thực sự là một việc làm cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay, nhằm ngăn chặn “lỗ thủng” về lịch sử, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, bóp méo lịch sử nước nhà, nếu không làm kiên quyết, triệt để sẽ bị lẫn lộn vàng thau, dẫn đến hậu quả khôn lường.

3- Về việc xây dựng “đền nhà ông” sai quy định là hành vi vi phạm pháp luật công khai, trắng trợn của ông chủ Tập đoàn Hương Sen có sự tiếp tay của một số nhà sử học bị biến chất và lãnh đạo, chính quyền địa phương các cấp từ xã Thái Phương đến huyện Hưng Hà cho đến tỉnh Thái Bình cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm minh.

- Theo quy định của pháp luật, chỉ có những nơi được công nhận là di tích lịch sử mới được tôn tạo, sửa chữa, phục dựng công trình và phải tuân thủ theo đúng quy định của ngành văn hóa. Tuy nhiên, “miếu cây đa” hay “miếu nhà ông” ở thôn Phương La, xã Thái Phương thực chất chỉ là một ngôi mộ hoang từ khi Thái Bình còn hoang sơ, không phải là di tích lịch sử được ông Trần Văn Sen, TGĐ Tập đoàn Hương Sen nhận là mộ tổ của chi nhánh họ Trần thôn Phương La, không đủ yếu tố để được tôn tạo, phục dựng. Việc GĐ Bảo tàng tỉnh và Sở Văn hóa tỉnh Thái Bình làm tờ trình biện minh trước đây có đền thờ “nhà ông” bị chiến tranh tàn phá làm cái cớ để đề nghị UBND tỉnh cấp phép xây dựng là hoàn toàn sai sự thật, vi phạm pháp luật.

- Theo đơn đề nghị của Hội đồng gia tộc họ Trần thôn Phương La và giấy phép xây dựng số 618 UB-VX ngày 13-5-2002 do UBND tỉnh Thái Bình cấp đều ghi rất rõ, chỉ được phục dựng “đền nhà ông” trên nền móng cũ (diện tích khoảng gần 100m2). Thế nhưng, ông chủ hãng bia Đại Việt đã coi thường pháp luật, tự ý xây dựng thành một ngôi đền thờ khủng với diện tích hơn 200m2, 3 tầng trên tổng diện tích gần 50.000m2. Trong quá trình thi công công trình, do vi phạm xây dựng sai giấy phép được cấp, công trình này đã bị đình chỉ thi công 1 tháng, nhưng không hiểu sao, sau đó vẫn tiếp tục được thi công cho đến lúc hoàn thành (năm 2011). Điều đáng lưu ý ở đây là, số diện tích đất vượt trội hàng chục ngàn mét vuông thuộc đất nông nghiệp đang canh tác, chưa được chuyển mục đích sử dụng, nhưng các cấp chính quyền vẫn làm ngơ. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước cần nhanh chóng vào cuộc để làm rõ và kịp thời xử lý vi phạm không để tái diễn, lây lan.

- Ngành văn hóa tỉnh Thái Bình chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác quản lý văn hóa, để cho chủ nhân đền thờ tự ý đúc tượng, dựng tượng sai nguyên tắc, gây phản cảm. Cụ thể: Bức tượng Trần Hoằng Nghị (không phải là nhân vật lịch sử) được đúc bằng đồng dát vàng cao hơn 1,5m, trọng lượng hơn 5000kg, được đặt ở trung tâm điện thờ, trong khi đó, tượng các vị vua Trần và danh nhân nhà Trần có nhiều công lao với nước chỉ bé nhỏ bằng 1/10- 1/15 bức tượng Trần Hoằng Nghị, như một thứ trang trí đặt xung quanh bức tượng lớn Trần Hoằng Nghị, là sự coi thường các bậc tiền nhân có nhiều công lao với nước, xúc phạm nghiêm trọng anh linh tiên tổ họ Trần. Hơn nữa,cho đến nay, các nhà sử học chân chính ở Trung ương và quê hương Thái Bình vẫn chưa tìm thấy bất cứ tài liệu lịch sử chính thống nào xác định Trần Hoằng Nghị là người có công lao trong thời kỳ khởi nghiệp của nhà Trần, và cũng chưa có tài liệu nào nói Trần Hoằng Nghị là thân phụ Thái sư Trần Thủ Độ. Do đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ VH-TT-DL tiến hành kiểm tra, chỉ đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình nhanh chóng di chuyển toàn bộ tượng các vị vua và danh nhân nhà Trần ra khỏi đền thờ ở thôn Phương La đặt phản cảm tại đây, tránh gây ngộ nhận, nhầm lẫn cho người dân và gây bức xúc trong con cháu hậu duệ họ Trần.

4- Không chỉ sai phạm trong việc xây dựng công trình tâm linh, vi phạm luật đất đai (nhưng không bị xử lý), ông chủ Tập đoàn Hương Sen còn sử dụng ấn vua Trần giả, lừa các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước về ngôi đền mới xây dựng ở thôn Phương La dự “Trần triều khai ấn” tại Thái Bình năm 2010, phát ra gần 10 ngàn ấn phẩm giả bán cho nhân dân và con cháu họ Trần thu về nhiều tỷ đồng vào túi cá nhân. Việc làm sai trái này đã bị báo chí phát hiện, dư luận phê phán, ngay sau đó, Bộ VH-TT & DL đã cho thu hồi chiếc ấn giả này và nghiêm cấm tổ chức “Trần triều khai ấn”, đồng thời yêu cầu Ban tổ chức thu hồi số ấn phẩm giả đã phát ra. Đáng chú ý, mặc dù đền thờ Phương La không phải là di tích lịch sử nhưng suốt nhiều năm qua tại đây vẫn tổ chức công khai hoạt động hầu đồng thu tiền không đúng quy định của pháp luật nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, nhắc nhở, xử lý.

Có thể nhận thấy rằng, những sai phạm nối tiếp sai phạm kéo dài của ông chủ Tập đoàn Hương Sen là quá rõ, nhưng đã được các thế lực trong tỉnh tiếp tay, bảo vệ, che chắn và đã gây nhiều dị nghị không tốt trong dư luận xã hội. Hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình còn chỉ đạo huyện Hưng Hà đứng ra tổ chức đại lễ giỗ Trần Hoằng Nghị vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch với nhiều nghi thức lễ rước linh đình, có sự góp mặt, tham gia của lãnh đạo địa phương các cấp từ xã, huyện đến tỉnh. Ban tổ chức còn tìm cách “đánh bóng” và định vị ngôi đền thờ nhân vật hư cấu ở thôn Phương La, xã Thái Phương bằng cách mời một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước về đây dâng hương, trồng cây lưu niệm. Hội đồng họ Trần Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kết luận và đưa ra ánh sáng những việc làm khuất tất, vì mục đích cá nhân, coi thường pháp luật của ông chủ Tập đoàn Hương Sen. Đồng thời kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân tiếp tay, bao che cho những việc làm sai trái theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “không có vùng cấm” (trong đó có người giữ trọng trách trong Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình). Đề nghị Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương không nên đưa vào quy hoạch nguồn cán bộ chủ chốt, lâu dài của Đảng những cán bộ địa phương có tư tưởng cá nhân, thực dụng “lời nói không đi đôi với việc làm”, không biết đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; ủng hộ, bao che, dung túng cho những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của người thân thuộc Tập đoàn Hương Sen để tránh gây nguy hại cho dân, cho nước trong tương lai.

5- Đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm về văn hóa tâm linh như ở thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đồng thời ủng hộ, động viên báo chí tích cực tham gia tuyên truyền, bảo vệ chân lý của lịch sử nước nhà, kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu đen tối của của những kẻ cơ hội, lợi dụng nghề nghiệp, tín ngưỡng để buôn thần bán thánh, đánh tráo lịch sử dân tộc, làm đảo lộn phả hệ họ Trần.

Mọi liên hệ xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Hội đồng họ Trần VN: 83A Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thiếu tướng- PGS Đào Trần Quang Cát, Chủ tịch HĐHTVN, số ĐT: 0903261362; ông Trần Vũ Công Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐHTVN, số ĐT: 0985876666.

                                           TM Hội đồng họ Trần VN

                                                        Chủ tịch

                                                         Thiếu tướng- PGS

                                                       Đào Trần Quang Cát

 


                                                                  (Đã ký)

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 160
Tổng truy cập: 1151233
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ