CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TRẦN VIỆT NAM | Dòng chảy thông tin | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Dòng chảy thông tin   /  Lịch sử dòng họ
CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TRẦN VIỆT NAM

 CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ TRẦN VIỆT NAM

1- CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC LÀ NGƯỜI HỌ TRẦN
- Cụ Trần Tự Minh, tướng của vua Hùng sau giúp Thục Phán lập ra nhà nước Âu Lạc.
- Cụ bà Man Thiện - Trần Thị Đoan, thân mẫu của Hai Bà Trưng.
- Cụ Trần Lãm, nghĩa phụ của Đinh Bộ Lĩnh.
- Cụ Trần Trung Tá, đại thần vương triều Lý
- Cụ Trần Tự An, trưởng phái võ lâm Đông A ở đất Kinh Bắc thời nhà Lý

2- VƯƠNG TRIỀU TRẦN
- Cụ Trần Tự Mai, con cụ Trần Tự An từ đất Kinh Bắc chuyển đến ở Đông Triều
- Cụ Trần Tự Kinh, con cụ Trần Tự Mai chuyển về ở Tức Mặc, tỉnh Nam Định
- Cụ Trần Hấp, con cụ Trần Kinh cùng với hai con là Trần Lý, Trần Tự Duy chuyển về Hưng Hà – Thái Bình, nơi có mộ tổ Trần Tự Mai an táng tại đất Thái Đường, tỉnh Thái Bình
Những người dựng nghiệp vương triều Trần
1/ Cụ Trần Lý, nguyên tổ triều Trần
2/ Cụ Trần Thừa, con cụ Trần Lý, cha của Trần Cảnh, Thái tổ vương triều Trần
3/ Cụ Trần Tự Khánh, con cụ Trần Lý, Thái úy triều nhà Lý
4/ Cụ Trần Thị Dung, con cụ Trần Lý, Linh Từ quốc mẫu triều nhà Trần
5/ Cụ Trần Thủ Độ, cháu cụ Trần Tự Duy.

CÁC HOÀNG ĐẾ NHÀ TRẦN
1- Trần Thái tông - Trần Cảnh (1225 – 1258)
2- Trần Thánh tông – Trần Hoảng (1258 – 1278)
3- Trần Nhân tông – Trần Khâm (1279 – 1293)
4- Trần Anh tông – Trần Thuyên (1293 – 1314)
5- Trần Minh tông – Trần Mạnh (1314 – 1329)
6- Trần Hiến tông – Trần Vượng (1329 – 1341)
7- Trần Dụ tông – Trần Hạo (1341 – 1369)
8- Trần Nghệ tông – Trần Phủ (1370 – 1372)
9- Trần Duệ tông – Trần Kính (1373 – 1377)
10- Trần Phế đế - Trần Hiện (1377 – 1388)
11- Trần Thuận tông – Trần Ngung (1388 – 1398)
12- Trần Thiếu đế - Trần An (1398 – 1400)
HẬU TRẦN
13- Giản Định đế - Trần Ngỗi (1407 – 1409)
14- Trùng Quang đế - Trần Quý Khoáng (1409 – 1413)

CÁC DANH TƯỚNG HỌ TRẦN VÀ GIA THẦN
1- Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn
2- Tuệ Trung Thượng sỹ Trần Quốc Tung
3- Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải
4- Tả thánh Thái sư Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật
5- Phó Đô tướng Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư
6- Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão
7- Tiết Độ sứ Thái úy Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng
8- Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng
9- Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản
10- Yết kiêu
11- Dã Tượng
12- Long Tiệp Bồng thần Thượng tướng quân Trần Khát Chân
13- Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn – triều Lê
14- Danh tướng Trần Lựu – triều Lê
15- Trần Chân, tướng giỏi triều Lê
16- Đô đốc Thái úy Trần Quang Diệu – triều Tây Sơn (hậu duệ Trần Nguyên Hãn)

CÁC NHÀ KHOA BẢNG HỌ TRẦN
Các Trạng nguyên họ Trần
1- Trạng nguyên Trần Quốc Lặc, khoa Bính Thìn
2- Trạng nguyên Trần Cố, khoa Bính Dần
3- Trạng nguyên Trần Sùng Dĩnh, khoa Đinh Mùi (1487) triều Lê Thánh tông
4- Trạng nguyên Trần Tất Văn, triều Lê Cung hoàng
5- Trạng nguyên Trần Văn Bảo, khoa Canh Tuất (1550) đời Mạc Tuyên tông
Các Trạng nguyên gốc họ Trần
1- Trạng nguyên Đặng Công Chất
2- Trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú

Các Bảng nhãn họ Trần
1- Bảng nhãn Trần Chu Hinh
2- Bảng nhãn Trần Đạo Tái triều vua Trần Thánh tông, con cụ Trần Quang Khải
3- Bảng nhãn Trần Bảo Tín khoa Tân Mùi (1511) triều Lê Tương Dực, cháu nội Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn
4- Bảng nhãn Trần Toại
5- Bảng nhãn Trần Văn

Các Thám Hoa họ Trần
1- Thám hoa Trần Uyên
2- Thám hoa Trần Đình Thám triều vua Trần Duệ tông
3- Thám hoa Trần Bích Hoành
4- Thám hoa Trần Phủ
5- Thám hoa Trần Vĩnh Tuy

Hoàng Giáp họ Trần
35 vị
Tiến sĩ họ Trần
105 vị
Phó Bảng họ Trần
20 vị

Văn thần, danh nhân
1- Công chúa An Tư
2- Công chúa Huyền Trân
3- Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán
4- Thiếu Bảo Trần Nguyên Hãng đời vua Trần Nghệ tông
5- Trần Văn Kỷ, danh sĩ, công thần triều Tây Sơn (hậu duệ Trần Nguyên Hãn)

Ghi chú:
Trên đây chỉ mới ghi những người tiêu biểu nhất

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   Đại hội Đại biểu Dòng họ Trần Nguyên Hãn lần thứ nhất

Thống kê truy cập
Online: 176
Tổng truy cập: 627812
Nội san dòng họ
  • HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ