Chúng tôi đã tìm về với nguồn cội, tổ tông | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Xây dựng dòng họ   /  Xây dựng dòng họ
Chúng tôi đã tìm về với nguồn cội, tổ tông
Chúng tôi đã tìm về với nguồn cội, tổ tông
Trần Xuân Thọ (Trưởng đoàn Đại biểu Tộc Trần Tiền Hiền Văn Bân, Quảng Ngãi)

 

       Từ ngày Tổ tông chúng tôi đi lập nghiệp cho đến nay tròn 420 năm, giờ đây chúng tôi mới tìm lại được và trở về với nguồn cội, tổ tông của mình. Tự đáy lòng, đoàn chúng tôi vô cùng xúc động nói lên lòng mình là rất nhất trí và hoan nghênh việc thành lập Ban Liên Lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn toàn quốc, là nơi để con cháu Ngài tụ hội, trao đổi về nguồn gốc tổ tiển, về truyền thống của tộc Trần, về Hào khí Đông A nói chung và Trần Tướng Quốc nói riêng. Học hỏi kinh nghiệm, phát huy truyền thống , giáo dục con cháu tiếp bước tổ tiên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ đất nước và kiến quốc, góp phần tích cực và sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 162
Tổng truy cập: 1309685
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ