DANH SÁCH MỪNG THỌ NĂM ĐINH DẬU - 2017 | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Xây dựng dòng họ   /  Xây dựng dòng họ
DANH SÁCH MỪNG THỌ NĂM ĐINH DẬU - 2017
DANH SÁCH MỪNG THỌ NĂM ĐINH DẬU - 2017
Dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam hàng năm nhân dịp Tết đến, Xuân về đều tặng bức trướng mừng thọ cho các cụ cao niên tại các tộc họ thượng thọ từ 85 tuổi trở lên. Năm Đinh Dậu - 2017, toàn dòng họ có 82 cụ vinh dự được Ban Liên lạc mừng thọ. Kính chúc các cụ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc cùng con cháu và gia đình, đóng góp nhiều tâm sức, trí tuệ để xây dựng dòng họ ngày càng phát triển.

                  DANH S¸CH MõNG THä N¨M ®INH DËU - 2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TUỔI

Họ Đào Trần Minh Nông

1

Nguyễn Thị Giới

Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

90

2

Đào Văn Huê

Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

85

3

Nguyễn Thị Giang

Khu Minh Bột, phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

85

4

Đào Văn Nhường

Xóm Đồi Hục, xã Phú Nham, Phú Ninh, Phú Thọ

85

5

Đào Thị Sảng

Khu Cổ Tích, phường Hy Cương, Việt Trì, Phú Thọ

85

Họ Đào Trần Quang Húc

6

Đào Thị Cảnh

Khu 3, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

101

7

Đào Quang Vinh

Khu 4, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

90

8

Nguyễn Thị Trần

Khu 4, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

85

9

Đào Thị Chà

Khu 6, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

95

10

Đào Thị Hiền

Khu 8, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

85

11

Hoàng Thị Khoang

Khu 2, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

90

12

Đào Thị Diêu

Khu 3, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

85

Họ Trần thành phố Thanh Hóa

13

Trần Văn Cư

Thôn Đông Văn, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa

85

Họ Trần Công Sủng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

14

Lê Thị Nở

Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

85

15

Nguyễn Thị Nhấy

Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

85

16

Nguyễn Thị Hoánh

Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

85

Họ Trần Đạo Tín , huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

17

Mai Thị Sang

xóm Liên Khê, xã Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

95

18

Trần Hữu Mậu

xóm Liên Khê, xã Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

86

Họ Trần Pháp Độ - Dòng Huyền Linh - Hệ Trần Đăng Dinh

19

Trần Thị Nhỏ

Xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

95

20

Trần Văn Tương

Xóm 5, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

21

Trần Thị Mai

Xóm 7, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

22

Trần Thị Trầm

Xóm 8 xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

90

23

Trần Văn An

Xóm 8 xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

90

24

Trần Thị Trường

Xóm 10A, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

90

25

Trần Thị Liên

Xóm 10B, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

85

26

Trần Thế Kha

Xóm 13, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

27

Trần Thị Nữ

Xóm 15, xã Phúc Thành , huyện Yên Thành, Nghệ An

85

28

Trần Thị Đương

Xóm 17, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

90

29

Trần Thị Sáu

Xóm 17, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

30

Trần Văn Sinh

Xóm 17, xã Phúc Thành , huyện Yên Thành, Nghệ An

85

31

Trần Đăng Trạch

Xóm 18, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

90

32

Trần Thị Nhung

Xóm 8, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

33

Trần Vũ Toản

Xóm 10A ,xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

95

34

Trần Văn Niệm

Xóm 3, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

35

Nguyễn Thị Cân

Xóm 8, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

95

36

Đường Thị Tiếp

Xóm 7, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

95

37

Trần Thị Oanh

Xóm 2, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

90

38

Trần Đình Quý

Xóm 4, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

39

Trần Đăng Giản

Xóm 2, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

40

Bùi Thị Hân

Khối 3, TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

85

41

Trần Thị Thắm

Khối 5, TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

90

42

Ngô Thị Miết

Khối 3, P. Mai Hùng, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

85

43

Trần Sũng

Khối 3, Vĩnh Xuân,Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

95

44

Hồ Thị Chủng

Khối 3, Vĩnh Xuân,Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An

90

45

Trần Thị Dung

Xóm 10A, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

85

Họ Trần Pháp Độ - Dòng họ Huyền Thông

46

Hoàng Thị Hương

Xóm Trung tâm, xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An

85

47

Trần Trọng Vên

Xóm Châu Lịnh, xã Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

95

48

Trần Hữu Ứng

Xóm Châu Lịnh, xã Đức Thành,Yên Thành, Nghệ An

95

49

Hà Thị Phương

Xóm 3, xã Quỳnh Châu,Quỳnh Lưu,  tỉnh Nghệ An

95

50

Võ Thị Sửu

Xóm Châu Lịnh, xã Đức Thành,Yên Thành, Nghệ An

95

51

Trần Thị Đức

Xóm Bắc Lịnh, xã Đức Thành,Yên Thành, Nghệ An

95

52

Trần Hữu Anh

Xóm Châu Lịnh, xã Đức Thành,Yên Thành, Nghệ An

90

53

Trịnh Thị Thịnh

Xóm 3, xã  Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

85

54

Trần Hữu Trạch

Xóm 3,xã Tân Thành,huyện Yên Thành, Nghệ An

85

55

Trần Hữu Dy

Xóm Sơn Dầu, xã Đức Thành,Yên Thành, Nghệ An

85

56

Trần Thị Siêm

Xóm Quyết Thắng, Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

85

57

Trần Thị Nhạn

Xóm Quyết Thắng, Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

85

58

Vũ Thị Sáu

Xóm Châu lịnh, xã Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

85

59

Trần Đình Đúc

Xóm Lũy,xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

95

60

Nguyễn Thị Khuy

Xóm Lũy ,xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

90

61

Trần Đình Lưu

Xóm Lũy ,xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

90

62

Lê Thị Trì

Xóm Lũy,xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

85

Họ Trần Pháp Độ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

63

Phạm Thị Niêm

Xóm Vạn An, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

96

64

Nguyễn Thị Em

Xóm Vạn An, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

95

Tộc họ Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

65

Lê Thị Hòa

 xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

100

66

Nguyễn Thị Dư   

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

95

67

Trần Thị Lục

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

95

68

Đinh Thị Tuyết

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

95

69

Hồ Thị Minh

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

90

70

NguyễnThị Tứ

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

90

71

ĐinhThị Kim Lan

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

90

72

Lê Thị Quýt

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

85

Họ Trần Phước, tỉnh Quảng Nam

73

Trần Ngôn

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh  Quảng Nam

85

74

Trần Thị Châu

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh  Quảng Nam

85

75

Võ Thị Đáo

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh  Quảng Nam

90

76

Trần Lỡi

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh  Quảng Nam

90

77

Trần Lường

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh  Quảng Nam

90

78

Trần Tới

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh  Quảng Nam

90

79

Trương Thị Đến

Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

90

80

Trịnh Thị Tre

Xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

96

Ban liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Hà Nội

81

Trần Đình Hiền

Số 3, phố Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

85

82

Trần Đình Đa

Số 2, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

85

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 154
Tổng truy cập: 1295288
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ