Tâm nguyện đã được trở thành hiện thực | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Xây dựng dòng họ   /  Xây dựng dòng họ
Tâm nguyện đã được trở thành hiện thực
Tâm nguyện đã được trở thành hiện thực
Trần Phước Màu (Trưởng đoàn đại biểu tộc Trần Phước Quảng Nam)

 

      Hôm nay tại quê hương Tả Tướng quốc, trước các bác, các chú và các anh chị em của đại gia đình dòng họ Trần Nguyên Hãn, chúng tôi xin báo cáo và xin được qui tụ về cội nguồn dòng họ sau bao nhiêu năm cách biệt. Đồng thời xin nói lên lòng tự hào về tổ tiên, ông cha chúng ta qua bao thế hệ từ thuở các vua Trần cho đến thời đại Hồ Chí Minh vinh quang, nguyện sao cho xứng đáng với tổ tiên dòng họ, phát huy hào khí Đông A, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn  minh”.

 

       Đoàn chúng tôi rất đồng tình là tại Đại hội này nên bàn bạc để thành lập Ban Liên Lạc của dòng tộc Trần Nguyên Hãn toàn quốc, với thành phần gồm các vị có tâm huyết với dòng họ và có điều kiện nhất định để hoạt động được. Theo chúng tôi, những gia tộc ở các tỉnh xa không nhất thiết phải có người tham gia làm thành viên Ban Liên Lạc, vì xa xôi đi lại khó khăn mà nên từ Thường trực Ban Liên Lạc thông qua các vị trưởng tộc để tạo nên thuận lợi cho hoạt động của Ban Liên Lạc đạt hiệu quả thiết thực hơn, mà tổ chức lại được gọn nhẹ hơn.

 

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 152
Tổng truy cập: 1295286
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ