THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÔNG ĐỨC LÀM KIỆU RỒNG VÀ CÁC BAN THỜ DÂNG ĐỀN THỜ TẢ TƯỚNG QUỐC TRẦN NGUYÊN HÃN | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Xây dựng dòng họ   /  Xây dựng dòng họ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÔNG ĐỨC LÀM KIỆU RỒNG VÀ CÁC BAN THỜ DÂNG ĐỀN THỜ TẢ TƯỚNG QUỐC TRẦN NGUYÊN HÃN
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÔNG ĐỨC LÀM KIỆU RỒNG VÀ CÁC BAN THỜ DÂNG ĐỀN THỜ TẢ TƯỚNG QUỐC TRẦN NGUYÊN HÃN
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam đề nghị bà con các tộc họ, chi cành dòng họ trong cả nước công đức tiền để Ban Liên lạc làm kiệu rồng bát cống và lập hai ban thờ thờ Phụ mẫu và các phu nhân của Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn tại đền thờ Người ở thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 07/4/2013 đến 30/4/2014, với tấm lòng thờ kính Tổ tiên, vinh danh Đức Tổ, bà con các tộc họ, chi cành trong cả nước đã phát tâm công đức, đóng góp được Tổng số tiền là: 121.240.000 đồng (Một trăm hai mốt triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

         Hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam đề nghị bà con các tộc họ, chi cành dòng họ trong cả nước công đức tiền để Ban Liên lạc làm kiệu rồng bát cống và lập hai ban thờ thờ Phụ mẫu và các phu nhân của Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn tại đền thờ Người ở thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 07/4/2013 đến 30/4/2014, với tấm lòng thờ kính Tổ tiên, vinh danh Đức Tổ, bà con các tộc họ, chi cành trong cả nước đã phát tâm công đức, đóng góp được Tổng số tiền là: 121.240.000 đồng (Một trăm hai mốt triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

      Với số tiền bà con đã công đức, Thường trực Ban Liên lạc dòng họ phối hợp với Ban quản lý Đền thờ Tả Tướng quốc thống nhất các nội dung, kiểu dáng, mẫu mã kiệu rồng và các đồ thờ tự của hai ban thờ để mua sắm. Kết quả: Hai ban thờ thờ Phụ mẫu và các phu nhân của Tả Tướng quốc đã lập và làm lễ yên vị tại đền vào ngày mùng Một tháng Bảy năm Quý Tỵ (07/8/2013), còn Kiệu rồng bát cống Ban Liên lạc dòng họ tổ chức làm lễ dâng kiệu lên đền vào ngày mùng Một tháng Hai năm Giáp Ngọ (01/3/2014) trong lễ kỷ niệm 628 năm ngày sinh của Người.

Tổng số tiền đã chi làm kiệu và lập hai ban thờ hết: 102.391.500 đồng.

TT

Nội dung chi

Số tiền

Ghi chú

1

Công đức tiền lập 2 ban thờ

26.000.000đ

 

2

Làm 2 bộ bài vị của 2 ban thờ

1.000.000đ

 

3

Công đóng kiệu rồng

65.000.000đ

 

4

Chi phí làm kiệu, cước phí công đức, làm lễ dâng kiệu...

10.391.500đ

 

 

CỘNG CHI:

102.391.500đ

 

Số tiền còn lại: 18.848.500 đồng, Thường trực Ban Liên lạc đưa vào quỹ hoạt động thường xuyên để chi thực hiện lễ giỗ và các hoạt động của dòng họ.

Thay mặt dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam, một lần nữa Thường trực Ban Liên lạc dòng họ xin trân trọng cám ơn tấm lòng thành kính của tất cả bà con trong dòng họ đối với Tổ tiên và Đức Tổ. Để ghi nhận tấm lòng hảo tâm của tất cả bà con đã phát tâm công đức thực hiện một công việc tâm linh hết sức có ý nghĩa này, Ban Liên lạc dòng họ đã ghi nhận số tiền công đức của tất cả bà con vào sổ vàng của dòng họ, gửi bằng và giấy ghi nhận công đức tới từng cá nhân và tộc họ, đồng thời thông báo công khai Danh sách công đức của các tộc họ cũng như các cá nhân trên trang thông tin của dòng họ để mọi người được biết:

 

TỔNG HỢP CÔNG ĐỨC LÀM KIỆU VÀ BAN THỜ CỦA CÁC TỘC HỌ

 

TT

NGÀY

TỘC HỌ

ĐỊA PHƯƠNG

SỐ TIỀN

  1

 

26-6- 2013

Chi họ Quảng Đông

Thành phố Thanh Hóa

8.050.000đ

  2

 

06-7- 2013

Chi họ Quảng Thắng

Thành phố Thanh Hóa

11.500.000đ

  3

 

16- 8 2013

Tộc Trần Phước

Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

12.500.000đ

  4

15-8- 2013

Tộc Trần-

Văn Bân

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

4.000.000đ

 

  5

21- 8- 2013

20-10-2013

Chi họ Tăng Thành

Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

3.590.000đ

 

  6

06-10-2013

Họ Trần Pháp Độ

Diễn Châu, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

3.000.000đ

  7

06-10-2013

Chi họ Trung Lễ

Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

3.000.000đ

 

  8

06-10-2013

Họ Cao Trần

Giao Tiến, Giao Thủy, tỉnh Nam Định

20.700.000đ

  9

02-10-2013

Cành 3 họ Đào Trần Minh Nông

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

600.000đ

 10

20-10-2013

Cành 2 họ Đào Trần Minh Nông

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2.700.000đ

 11

20-10-2013

Cành 6 họ Đào Trần Minh Nông

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

3.950.000đ

 12

20-10-2013

01- 3- 2014

Họ Đào Trần Quang Húc

Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

4.190.000đ

1.260.000đ

 13

01- 3- 2014

Dòng Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

Thành phố Hà Nội

10.500.000đ

 14

02-12-2013

Ông Trần Luận

Chi nhánh Tuyên Quang, Họ Trần Sơn Đông,

3.000.000đ

 15

31-12-2013

01- 3- 2014

Chi Họ Phúc Tâm

Họ Trần Sơn Đông,

3.000.000đ

3.700.000đ

 16

 

01- 3- 2014

Ông Trần Sỹ Thi

Chi họ thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

2.000.000đ

 

 17

 

Chi Họ thôn Quan Tử

 

Họ Trần Sơn Đông,

20.000.000đ

 

 

 

TỔNG CỘNG

121.240.000đ

 

 

DANH SÁCH CHI TIẾT CÔNG ĐỨC LÀM KIỆU

VÀ CÁC BAN THỜ DÂNG ĐỀN TẢ TƯỚNG QUỐC

 

CHI HỌ QUẢNG ĐÔNG - THÀNH PHỐ THANH HÓA

 

TT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

26-6- 2013

Gia đình ông

Trần Văn Lăng

Thôn Đông Văn, xã Quảng Đông, TP.Thanh Hóa

1.000.000đ

2

nt

Gia đình ông

Trần Văn Cư

nt

1.500.000đ

3

nt

Gia đình ông

Trần Văn Xế

nt

1.000.000đ

4

nt

Gia đình ông

Trần Đức Dục

Thôn Đông Việt, xã Quảng Đông,

3.000.000đ

5

nt

Gia đình bà

Nguyễn Thị Lọc

Thôn Đông Văn, xã Quảng Đông,

  500.000đ

6

nt

Gia đình ông

Trần Văn Luyến

nt

  500.000đ

7

nt

Gia đình bà

Trần Thị Ngoãn

Thôn Đông Việt, xã Quảng Đông,  

  500.000đ

8

nt

Gia đình cháu

Trần Văn Thành

Thôn Đông Văn, xã Quảng Đông,

   50.000đ

 

 

 

CỘNG

 

8.050.000đ

 

 

CHI HỌ QUẢNG THẮNG - THÀNH PHỐ THANH HÓA

 

9

06-7- 2013

Trần Xuân Bích

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa

1.000.000đ

10

nt

Trần Văn Sơn (Hợp)

 

nt

4.000.000đ

11

nt

Trần Xuân Sơn

(Tùng)

nt

1.000.000đ

12

nt

Trần Xuân Vĩnh

nt

 

1.000.000đ

13

nt

Trần Xuân Toản

nt

 

1.000.000đ

14

nt

Trần Thị Tuất

(Bà Bá)

nt

  500.000đ

15

nt

 

Trần Thị Lợi

nt

  500.000đ

16

nt

 

Trần Xuân Đằng

nt

  500.000đ

17

nt

 

Trần Xuân Hội

(Chú Hội)

nt

  500.000đ

18

06-7- 2013

 

Trần Xuân Hoàn

nt

  500.000đ

19

nt

 

Trần Xuân Đương

nt

  200.000đ

20

nt

 

Trần Xuân Năm

nt

  200.000đ

21

nt

 

Trần Xuân Bình

nt

  200.000đ

22

nt

 

Trần Xuân Cường

nt

  200.000đ

23

nt

 

Trần Xuân Đường

nt

  200.000đ

 

 

 

CỘNG

 

11.500.000đ

 

 

TỘC TRẦN PHƯỚC – QUẢNG NAM

 

24

16- 8 2013

Tộc Trần Phước

Thôn Thanh Châu, Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam

10.000.000đ

25

nt

Trần Thị Thu Hòa

Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

  500.000đ

26

nt

Trần Thị Phương Anh

Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

  500.000đ

27

 

nt

 

Gia đình bà Đào Thị Tuyết- Thọ

17/11 phố Nguyễn Quý Đức, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

 1.500.000đ

 

 

 

 

CỘNG

 

12.500.000đ

 

TỘC HỌ TRẦN – VĂN BÂN, QUẢNG NGÃI

 

28

15-8- 2013

Tộc họ Trần- Văn Bân

Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

2.000.000đ

29

nt

Trần Văn Tuyên

22 Trà Bồng khởi nghĩa, P. Mỹ Chánh. TP. Quảng Ngãi

  500.000đ

30

nt

Trần Văn Tự

Văn Bân, Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

  500.000đ

31

nt

Trần Xuân Thọ

178/ 14 đường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi

  500.000đ

32

17-11-2013

Trần Trung Sơn

47/112 đường Lê Công Thanh, P.Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  500.000đ

 

 

 

CỘNG

 

4.000.000đ

 

 

CHI HỌ TĂNG THÀNH - YÊN THÀNH, NGHỆ AN

 

33

21- 8- 2013

GĐ bà Trần Thị Hưng

Xóm 6, xã Tăng Thành, H. Yên Thành, Nghệ An

1.000.000đ

34

nt

GĐ ông Trần Văn Khai

Xóm 6 xã Tăng Thành

 230.000đ

35

nt

GĐ ông Trần Văn Trung

Xóm 6 xã Tăng Thành

 100.000đ

36

nt

GĐ ông Trần Văn Phúc

Xóm 6 xã Tăng Thành

 100.000đ

37

nt

GĐ ông Trần Văn Kim

Xóm 6 xã Tăng Thành

  80.000đ

38

nt

Gđ ông Trần Văn Bằng

Xóm 6 xã Tăng Thành

  80.000đ

39

nt

Gđ ông Trần Văn Cương

Xóm 6 xã Tăng Thành

  50.000đ

40

nt

Gđ ông Trần Văn Quý

Xóm 6 xã Tăng Thành

  50.000đ

41

nt

Gđ ông Trần Văn Lệ

 

Xóm 6 xã Tăng Thành

  30.000đ

42

nt

Gđ ông Trần Văn Khánh

Xóm 6 xã Tăng Thành

  30.000đ

43

nt

Gđ ông Trần Văn Chiến

Xóm 6 xã Tăng Thành

30.000đ

44

nt

Gđ ông Trần Văn Sỹ

 

Xóm 6 xã Tăng Thành

30.000đ

45

nt

Gđ ông Trần Văn Hoàng

Xóm 6 xã Tăng Thành

30.000đ

46

nt

Gđ ông Trần Văn Khâm

Xóm 6 xã Tăng Thành

30.000đ

47

nt

Gđ ông Trần Văn Ngọc

Xóm 6 xã Tăng Thành

30.000đ

48

nt

Gđ ông Trần Văn Ngự

Xóm 6 xã Tăng Thành

30.000đ

49

nt

Gđ ông Trần Văn Mạnh

Xóm 6 Tăng Thành

  30.000đ

50

nt

Gđ ông trần Văn Khang

Xóm 6 xã Tăng Thành

  30.000đ

51

nt

Gđ bà Trần Thị Thông

Xóm 5 xã Hoa Thành

 100.000đ

52

nt

Gđ ông Trần Văn Toản

Thôn Phú Thọ, xã Long Thành

  50.000đ

53

nt

Gđ ông Trần Văn Ngân

Thôn Phú Thọ, xã Long Thành

  50.000đ

54

23-9-2013

Gđ ông Trần Văn Thực

Chi 2, xã Long Thành

 600.000đ

55

20-10-2013

Gđ ông Trần Văn Thi

nt

 100.000đ

56

nt

Gđ ông Trần Văn Diên

nt

100.000đ

57

nt

Gđ ông Trần Văn Vấn

nt

 100.000đ

58

nt

Gđ ông Trần Văn  Kiên

nt

 100.000đ

59

nt

Gđ ông Trần Văn Việt

nt

 100.000đ

60

nt

Gđ ông Trần Văn Đoàn

nt

 100.000đ

61

nt

Gđ ông Trần Văn Hoàn

nt

 100.000đ

62

nt

Gđ ông Trần Văn Ký

nt

 100.000đ

 

 

 

CỘNG

 

3.590.000đ

 

 

 

HỌ TRẦN PHÁP ĐỘ - NGHỆ AN

 

63

06-10-2013

Trần Vĩnh Hùng

 

Sa Nam,Thị trấn Nam Đàn, Nghệ An

500.000đ

64

nt

Trần Bá Phúc

 

Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An

 500.000đ

65

nt

Thái Thị Nga

Thôn Đông Vinh, xã Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An

 500.000đ

66

nt

Trần Văn Cam

Xã Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An

 500.000đ

67

nt

 

Trần Văn Sính

Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An

 300.000đ

68

nt

Trần Bá Thấn

Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An

200.000đ

69

nt

Trần Bá Phú

Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An

 200.000đ

70

nt

Trần Đức Loan

Xã Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An

 200.000đ

71

nt

Trần Đức Hương

Thôn Dương Đông, xã Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An

 100.000đ

 

 

 

CỘNG

 

3.000.000đ

 

CHI HỌ TRUNG LỄ - HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH

 

72

06-10-2013

Chi họ xã Trung Lễ

 

Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

3.000.000đ

 

 

HỌ CAO TRẦN NAM ĐINH

 

73

06-10-2013

Họ Cao Trần

Xã Giao Tiến, H Giao Thủy, tỉnh Nam Định

10.000.000đ

74

nt

Cao Văn Hồng

Nhà 8, ngõ 2, Hoàng Đạo

Thành,Thanh Xuân, Hà Nội

1.000.000đ

75

nt

Cao Thành Kiên

 

nt

 500.000đ

76

nt

Cao Trần Cường

 

nt

 500.000đ

77

nt

Cao Trần Bá Khoát

Nhà 37, ngõ 93, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội.

1.000.000đ

78

nt

Cao Hải Như

Thôn Văn, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

1.000.000đ

79

nt

Cao Quỳnh Liên

P 1208, nhà CT2, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

1.000.000đ

80

nt

Cao Trần Vương

Nhà 12, Lê Thanh Nghị, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

1.000.000đ

81

nt

Cao Văn Kiệm

P 107, TT HVKTQS ngõ234 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

 500.000đ

82

nt

Cao Quốc Sủng

P 714 nhà CT5, Khu đô thị Mỹ Đình 3, Hà Nội

 500.000đ

83

nt

Cao Xuân Thuận

40 ngõ 126, Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

500.000đ

84

nt

Cao Ngọc Lâm

6A ngách 152, ngõ Xã Đàn 2 Q Đống Đa, Hà Nội

1.000.000đ

85

nt

Cao Văn Mô

Tổ 57, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 500.000đ

86

nt

Cao Quang Trường

Số 2 ngách 477/1 phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 500.000đ

87

nt

Cao Anh Hùng

P606 số 210, phố Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, HN

 500.000đ

88

nt

Cao Ngọc Dung

19A Lô 4, Đền Lừ 2, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

 500.000đ

89

nt

Cao Thị Thanh

Tổ 2, cụm 3, P. Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

 200.000đ

 

 

 

CỘNG

 

20.700.000đ

 

CÀNH BA - HỌ ĐÀO TRẦN MINH NÔNG

 

90

02-10-2013

Đào Kim Lan

Đội 9 khu Hồng Hải P. Minh Nông, TP. Việt Trì

 100.000đ

91

nt

 

Đào Văn Luận

nt

 100.000đ

92

nt

 

Đào Văn Tùng

nt

 100.000đ

93

nt

 

Đào Văn Thuật

nt

 100.000đ

94

nt

 

Đào Văn Lục

nt

 100.000đ

95

nt

 

Đào Văn Lợi

nt

 100.000đ

 

 

 

CỘNG

 

600.000đ

 

 

CÀNH HAI - HỌ ĐÀO TRẦN MINH NÔNG

 

96

20-10-2013

 Đào Đức Hảo

Khu Minh Bột, phường Minh Nông, TP. Việt Trì

  100.000đ

97

nt

 

Đào Văn Tố

nt

  100.000đ

98

nt

 

Đào Kim Ngọc

nt

  100.000đ

99

nt

 

Đào Văn Hoàn

nt

  100.000đ

100

nt

 

Đào Văn Cường

nt

  100.000đ

101

 nt

 

Đào Duy Khương

nt

  100.000đ

102

nt

 

Đào Mạnh Khiêm

nt

  100.000đ

103

nt

 

Đào Văn Thức

nt

  100.000đ

104

nt

 

Đào Duy Khang

nt

  100.000đ

105

nt

 

Đào Đức Thuận

nt

  100.000đ

106

nt

 

Đào Văn Toản

nt

  100.000đ

107

nt

 

Đào Văn Tấn

nt

  100.000đ

108

nt

 

Đào Văn Thu

nt

  100.000đ

109

nt

 

Đào Văn Thư

nt

  100.000đ

110

nt

 

Đào Văn Bàng

nt

  100.000đ

111

nt

 

Đào Văn Tuấn

nt

  100.000đ

112

nt

 

Đào Văn Phi

nt

  100.000đ

113

nt

 

Đào Văn Kỳ

nt

  100.000đ

114

nt

 

Đào Duy Ninh

nt

  100.000đ

115

nt

 

Đào Văn An

nt

  100.000đ

116

nt

 

Đào Văn Tỵ

nt

  100.000đ

117

nt

 

Đào Văn Dục

nt

  100.000đ

118

nt

 

Phạm Thị Hợp

nt

  100.000đ

119

nt

 

Đào Mạnh Tường

nt

  100.000đ

120

nt

 

Đào Đình Đường

nt

  100.000đ

121

nt

 

Đào Văn Hải

nt

  100.000đ

122

nt

 

Đào Mạnh Hùng

nt

  100.000đ

 

 

 

CỘNG

 

2.700.000đ

 

CÀNH SÁU - HỌ ĐÀO TRẦN MINH NÔNG

 

123

20-10-2013

Đào Thanh Viên

Khu Hồng Hải, Minh Nông, Việt trì, Phú thọ

  100.000đ

124

nt

Đào Văn Đại

Khu Hồng Hải, Minh Nông, Việt trì, Phú thọ

   50.000đ

125

nt

 

Đào Văn Tước

Khu Hồng Hải, Minh Nông, Việt trì, Phú thọ

   50.000đ

126

nt

 

Đào Văn Tân

Khu 11, Kim Đức, Việt Trì

  100.000đ

127

nt

 

Đào Quang Tuấn

Tiên Phú, Phù Ninh, Phú Thọ

   50.000đ

128

nt

Đào Quang Vũ

Nhà A2B1, TT in Ngân hàng, Đống Đa, Hà Nội

1.000.000đ

129

nt

 

Đào Trọng Kháng

Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

  500.000đ

130

nt

Đào Quang Trung

Tổ 40, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

  100.000đ

131

nt

 

Đào Trần Quang Cát

Tổ 40, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

1.000.000đ

132

nt

 

Vũ Thị Lưỡng

Tổ 40, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

1.000.000đ

 

 

 

CỘNG

 

3.950.000đ

 

HỌ ĐÀO TRẦN, XÃ QUANG HÚC

 

133

20-10-2013

Đào Quang Vinh

Khu 2, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

1.000.000đ

134

nt

Đào Văn Vạn

 

nt

50.000đ

135

nt

Đào Văn Nam

 

nt

50.000đ

136

nt

Đào Văn Dư

 

nt

30.000đ

137

nt

Đào Văn Liên

 

nt

100.000đ

138

nt

Đào Thị Tình

 

nt

30.000đ

139

nt

Đào Văn Diên

 

nt

100.000đ

140

nt

Đào Tất Tuế

 

nt

50.000đ

141

nt

Đào Văn Phương

 

nt

50.000đ

142

nt

Đào Văn Hương

 

nt

50.000đ

143

nt

Đào Văn Tãn

 

nt

20.000đ

144

nt

Đào Văn Duệ

 

nt

50.000đ

145

nt

Đào Văn Thính

 

nt

50.000đ

146

nt

Phạm Thị Loan

 

nt

50.000đ

147

nt

Đào Văn Trọng

 

nt

100.000đ

148

nt

Đào Văn Đức

 

nt

50.000đ

149

nt

Đào Văn Miên

 

nt

200.000đ

150

nt

Đào Thị Thơm

 

nt

100.000đ

151

nt

Đào Thị Hưởng

 

nt

200.000đ

152

nt

Đào Thị Liên

 

nt

50.000đ

153

nt

Đào Thị Hương

 

nt

50.000đ

154

nt

Đào Ngọc Hòa

 

nt

500.000đ

155

nt

Đào Văn Bình

 

nt

200.000đ

156

nt

Đào Văn Lan

 

nt

35.000đ

157

nt

Đào Khắc Quý

 

nt

100.000đ

158

nt

Đào Thị Như Quỳnh

 

nt

35.000đ

159

nt

Đào Văn Lý

 

nt

40.000đ

160

nt

Đào Thái Hưng

 

nt

100.000đ

161

nt

Đào Khắc Hải

 

nt

100.000đ

162

nt

Đào Văn Nghiệp

 

nt

200.000đ

163

nt

Đào Ngọc Vinh

 

nt

200.000đ

164

nt

Đào Văn Sỹ

 

nt

200.000đ

165

nt

Đào Văn Thúy

 

nt

50.000đ

166

01- 3- 2014

Đào Đình Quang

 

nt

50.000đ

167

nt

Đào Văn Trình

 

nt

200.000đ

168

nt

Đào Thị Xen

 

nt

100.000đ

169

nt

Đào Thị Bích

 

nt

100.000đ

170

nt

Đào Thị Bảy

 

nt

200.000đ

171

nt

Đào Thị Mộc

 

nt

500.000đ

172

nt

Đào Văn Sự

 

nt

20.000đ

173

nt

Đào Văn Vụ

 

nt

30.000đ

174

nt

Đào Huy Hùng

 

nt

50.000đ

 

 

 

CỘNG

 

5.450.000đ

 

 

DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN, HÀ NỘI

 

175

05- 7- 2013

 Trần Lan

 

Số 28, KTT.K21 tổ 58, phố Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

1.000.000đ

176

06-10-2013

Trần Thanh Vân

(Con ô Hùng)

Nhà số 7, ngõ 111, phố Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, HN

1.000.000đ

177

nt

Gia đình ông Trần Nguyên Trực

Số 197/158, tổ 31, phường Ngọc Hà, Q. Ba Đình

1.000.000đ

178

nt

 

Gia đình bà Trần Thị Cúc

Nhà số 29 / 184 phố Hoa

Bằng, P. Yên Hòa, Quận Cầu

Giấy, Hà Nội

 2.000.000đ

179

26-10-2013

Trần Tân Hưng

Số 1 ngách 29/16, phố Đội Nhân, Q.Ba Đình, Hà Nội

1.000.000đ

180

 

nt

Gia đình bà

Trần Thị Phú

Sô 33, ngõ 172, phố Hồng Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

500.000đ

181

05-01-2014

Gia đình ông

Trần Văn Toàn

206, ngõ 189, phố Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội.

1.000.000đ

182

nt

 

Gia đình ông

Trần Quang Trung

Khu TT Bộ đội hóa học, thôn Trù 2, Cầu Noi, Cổ

Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

1.000.000đ

183

26-02-2014

Trần Nhật Độ

15/ 26, hẻm 28, ngõ Thái Thịnh 2, Phố Thái Thịnh,  P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa

1.000.000đ

184

nt

Trần Sơn Thịnh

Chi họ Sơn Thịnh, dòng họ Trần Nguyên Hãn Hà Nội

1.000.000đ

 

 

 

CỘNG

 

10.500.000đ

 

CHI NHÁNH TUYÊN QUANG - HỌ TRẦN SƠN ĐÔNG

 

185

02-12-2013

Gia đình ông Trần Luận

Số 60, tổ 16, P. Phan Thiết, TP. Tuyên Quang

 3.000.000đ

 

 

CHI HỌ PHÚC TÂM - HỌ TRẦN SƠN ĐÔNG

 

186

31-12-2013

Trần Phú Hải

4A/19, phố Trần Cung, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

200.000đ

187

nt

Lê Thị Hòa

nt

 

200.000đ

188

nt

Trần Thị Mai Liên

nt

 

200.000đ

189

nt

Trần Phú Thái

nt

 

200.000đ

190

nt

Trần Quốc Bảo

 

18/31 phố Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

200.000đ

191

nt

Vũ Thị Ninh

nt

 

200.000đ

192

nt

Trần Quốc Vượng

 

nt

200.000đ

193

 

nt

TrầnThị Hoàng

 

nt

200.000đ

194

 

nt

Trần XuânMạnh

 

Xã Do Hạ, huyện Mê Linh, Hà Nội

500.000đ

195

nt

Trần Mạnh Hùng

501/A15 Phố Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

500.000đ

196

nt

Trần Thị Hồng

Ngõ 2 dốc Ngọc Hà, Q. Ba Đình. TP. Hà Nội

200.000đ

197

nt

Trần Thị Điệp

 

Phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội

200.000đ

 

 

 

CỘNG

 

3.000.000đ

198

01-3-2014

Trần Văn Việp

 

Thôn 7, xã Kim Đong, huyện Tam Dương , T. Vĩnh Phúc

500.000đ

199

nt

Trần Văn Nguyện

Xóm Cổng Cái, thôn Quan tử, Sơn Đông, Lập Thạch, V. Phúc

200.000đ

200

nt

Trần Xuân Ánh

 

nt

100.000đ

201

nt

Trần Mạnh Hùng

 

                         nt

100.000đ

202

nt

Nguyễn Thị Điệp

 

nt

100.000đ

203

nt

Trần Văn Cảnh

Thôn Đẽn, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

300.000đ

204

nt

Trần Thị Thùy

 

nt

200.000đ

205

nt

Trần Văn Lê

 

nt

200.000đ

206

nt

Trần Xuân Bào

Xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

500.000đ

207

nt

Trần Bình An

Phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội

1.000.000đ

208

nt

Trần Thị Hằng

14/131, Đường Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

500.000đ

 

 

 

CỘNG

 

3.700.000đ

 

CHI HỌ ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH

 

209

 

01- 3- 2014

Trần Sỹ Thi

Tổ dân phố 2, Thị trấn Đức Thọ, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh

2.000.000đ

 

CHI HỌ THÔN QUAN TỬ, HỌ TRẦN SƠN ĐÔNG

 

210

 

Trần Quốc Vị

 

Số 68, phố Trần Nguyên Hãn, P.Liên Bảo, TP Vĩnh Yên

5.000.000đ

211

 

Trần Văn Chuyền

 

Đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.000.000đ

212

 

Trần Đăng Dung

 

Số 8, ngõ 20, đường Lam Sơn, P.Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên

1.000.000đ

213

 

Trần Ngọc Toán

 

SN 3- Ngõ 7- Phố Tô Hiến Thành- P. Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên

1.000.000đ

214

 

Trần Xuân Cửu

 

Điện Lực tỉnh Vĩnh Phúc

1.000.000đ

215

 

Trần Quốc Cường

 

Khu Trại Thủy- phường Liên Bảo- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

1.000.000đ

216

 

Trần Văn Cường

 

SN 27- Phố An Sơn - Phường Đống Đa- Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

1.000.000đ

217

 

Trần Văn Đạo

 

Tổ 39A- Phố Thành Công- P. Tiên Cát- TP Việt Trì - Phú Thọ

1.000.000đ

218

 

Trần Mai Lâm

 

Viện Kiểm sát nhân dân Tối Cao

1.000.000đ

219

 

Trần Thanh Hải

 

SN5- Ngõ 8- Đường Nguyễn Văn Linh- P.Liên Bảo –TP Vĩnh Yên

500.000đ

220

 

Trần Hữu Đạo

 

Khu Trại Thủy- phường Liên Bảo- TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

500.000đ

221

 

Trần Mạnh Cường

 

SN6 –Ngõ3 - Đường Phạm Văn Đồng- P.Tích Sơn- TP Vĩnh Yên

500.000đ

222

 

Trần Quốc Tố

 

Xóm Đình- Xã Trưng Vương- TP Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

500.000đ

223

 

Trần Minh Tiến

 

SN 74- Đường Nguyễn Viết Xuân- P.Đống Đa- TP Vĩnh Yên- V.Phúc

500.000đ

224

 

Trần Tuấn Anh

 

Phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc

500.000đ

225

 

Trần Ngọc Chà

 

SN 21- Đường Ngô Gia Tự- P. Liên Bảo –Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

100.000đ

226

 

Chi họ thôn Quan Tử

Họ Trần Sơn Đông

2.900.000đ

 

 

 

CỘNG

 

20.000.000đ

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 159
Tổng truy cập: 1309676
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ