HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN VIỆT NAM LẦN THỨ III | Dòng chảy thông tin | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Dòng chảy thông tin   /  Đại hội, Hội nghị dòng họ
HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN VIỆT NAM LẦN THỨ III
Ngày 19/3/2015, tức 29 tháng Giêng năm Ất Mùi, Dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ lần thứ III tại thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu BLL dòng họ tổ chức Lễ dâng hương đức Tổ tại đền thờ Người tại thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân dịp kỷ niệm 629 năm ngày sinh của đức Tổ. Sau đó đoàn về dâng hương tại nhà thờ Cụ Trần Doãn Hựu, tộc họ Trần xã Sơn Đông, Chi sở tại. Ngày hôm sau (mùng 1 tháng Hai năm Ất Mùi), Thường trực Ban Liên lạc dòng họ cử đoàn đại biểu dự lễ dâng hương, tế Tổ tại đền thờ Tả tướng. Họ Trần Sơn Đông và họ Đào Trần Minh Nông tổ chức đội tế nam tế đức Tổ tại đền thờ Người

 HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ

TRẦN NGUYÊN HÃN VIỆT NAM LẦN THỨ III

 

Ngày 19/3/2015, tức 29 tháng Giêng năm Ất Mùi, Dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ lần thứ III tại thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Về dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu là ủy viên Ban Liên lạc, ủy viên Hội đồng Trưởng lão và đại diện tộc họ các địa phương trong dòng họ, gồm:

- Họ Trần Sơn Đông ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch; thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ; tỉnh Tuyên Quang.

 - Họ Đào Trần ở phường Minh Nông, thành phố Việt Trì; xã Hùng Đô, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Họ Trần các xã Quảng Đông, Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

- Họ Trần Pháp Độ ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Tộc họ Trần Đạo Tín, cành thứ 2 họ Trần Pháp Độ xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Tộc họ Cao Trần xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Tộc họ Trần Phước xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Đoàn ủy viên Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn tại Hà Nội.

- Đoàn ủy viên thường trực BLL dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam.

Đặc biệt về dự Hội nghị Ban Liên lạc lần thứ III có đoàn tộc họ Trần Công Sủng, cành trưởng Tổ Trần Pháp Độ xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, lần đầu tham gia Hội nghị dòng họ.

Các đoàn ủy viên Ban Liên lạc tộc họ Trần ở Văn Bân, tỉnh Quảng Ngãi và ở thành phố Hồ Chí Minh vì đường xa không về dự Hội nghị được, đã báo cáo xin chấp hành Nghị quyết của Hội nghị.

Hội nghị bầu Đoàn chủ tịch gồm các ông: Đào Trần Quang Cát, Trưởng Ban Liên lạc và ông Cao Trần Bá Khoát, Phó ban thường trực Ban liên lạc.

          Hội nghị đã nghe ông Đào Trần Quang Cát báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của dòng họ năm 2014 về củng cố tổ chức dòng họ, về tổ chức mừng thọ, tổ chức lễ giỗ, thăm hỏi, về công tác tuyên truyền, về hoạt động của các chi họ, tộc họ trong cả nước… và chương trình hoạt động năm 2015.

Hội nghị nghe ông Trần Phú Hải, Phó ban liên lạc phụ trách tài chính báo cáo công tác tài chính năm 2014.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu sâu sắc các văn bản và tích cực tham gia thảo luận. Có 9 đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Các bài tham luận phân tích, làm rõ những việc đã làm được trong năm 2014 như:

Về củng cố tổ chức dòng họ: Họ Đào Trần Minh Nông sau khi có Hội đồng gia tộc (năm 2013) đã củng cố, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tộc họ. Bà con trong tộc họ phấn khởi, đoàn kết, đồng tâm tu bổ lại nhà thờ, đổi mới cách thức hoạt động. Họ Trần thành phố Thanh Hóa cuối năm 2014 đã thành lập Hội đồng gia tộc, kiện toàn tổ chức, đưa hoạt động tộc họ vào nền nếp. Tộc họ Trần Công Sủng, cành trưởng Tổ Trần Pháp Độ xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, sau nhiều năm đứt liên lạc nay đã chắp nối về sinh hoạt với dòng họ.

Về lễ giỗ: Thường trực Ban liên lạc trong năm đã 3 lần lên làm lễ tại đền Tả Tướng vào các dịp tưởng niệm ngày sinh (01 tháng 2), ngày mất (26 tháng 2) và lễ dâng bài vị lên đền (25 tháng 9) âm lịch. Thường trực còn cử đại biểu đi dự lễ giỗ Tổ đủ cả bốn họ chính, trong đó có họ Trần thành phố Thanh Hóa là họ mới tiếp nhận về sinh hoạt dòng họ. Ngoài ra, còn cử đại biểu đi dự lễ khánh thành nhà thờ họ Trần Đạo Tín, thờ Tổ bà Trần Pháp Độ tại xã Quang Lộc, huyện Hậu Lôc, tỉnh Thanh Hóa ngày 05- 4- 2014 (06- 3 âm); dự lễ giỗ Tổ họ Trần Phước tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ngày 10- 4- 2014 (12- 3 âm); tổ chức hành hương về nơi phát tích nhà Trần ở Nam Định, Thái Bình: thăm lễ đền thờ Tổ Trần Quang Khải, Cung Thiên Trường, đền thờ Thái Tổ Trần Thừa ở Nam Định, thăm khu lăng mộ ba vua và các hoàng hậu đầu triều Trần, lăng mộ và đền thờ Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung ở Thái Bình (ngày 13- 9- 2014). Ngày 17, 18 tháng Giêng năm Ất Mùi vừa qua, Thường trực tổ chức đoàn dự lễ giỗ Tổ họ Cao Trần Nam Định, và nghiên cứu học tập kinh nghiệm về xây dựng, điều hành công việc tộc họ, cùng với Đoàn họ Đào Trần Minh Nông đi tham khảo nghi thức Lễ Tế Tổ để tổ chức đội tế chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dòng họ lần thứ II vào năm 2017.

Về Chương trình hoạt động năm 2015, các đại biểu nhất trí ngoài các công việc thường xuyên như: kết nối dòng họ, lễ giỗ, mừng thọ, thăm hỏi… cần thực hiện tốt một số việc trọng tâm như: Thành lập Hội đồng gia tộc tại các tộc họ: Họ Trần Sơn Đông và Họ Trần Pháp Độ; phát động phong trào gây quỹ xây dựng dòng họ; duy trì ra các bản tin của dòng họ... Về thời gian và địa điểm họp Hội nghị BLL hàng năm, Hội nghị giao Thường trực BLL nghiên cứu kỹ ý kiến của các đại biểu để lựa chọn sao cho cuộc họp có đông các ủy viên và đại biểu tham dự.

Hội nghị đã tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi trong Ban liên lạc; biểu dương, khen thưởng và ghi công các tộc họ, các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động xây dựng dòng họ thời gian qua.

Hội nghị đã bầu bổ sung các ủy viên Ban Liên lạc, ủy viên thường trực Ban Liên lạc dòng họ.

1- Bầu bổ sung 5 ủy viên Ban Liên lạc gồm:

- Các ông: Trần Phong Đại, Trần Văn Luận, Trần Minh Cuông

Thuộc tộc họ Trần Công Sủng, cành thứ nhất họ Trần Pháp Độ xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

- Ông Trần Văn Lăng

Thuộc họ Trần Đạo Tín xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

- Ông Trần Văn Long

Trưởng chi họ, thuộc tộc họ Trần xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

2- Bầu bổ sung 2 ủy viên thường trực Ban Liên lạc gồm:

- Ông Trần Đức Dục, Chủ tịch Hội đồng gia tộc Họ Trần thành phố Thanh Hóa.

- Ông Trần Phong Đại, Chủ tịch Hội đồng gia tộc Họ Trần xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam lần thứ III đã thành công tốt đẹp. Nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình hoạt động của dòng họ đã được hội nghị thảo luận sôi nổi. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với sự nhất trí cao. Hội nghị thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện tốt chương trình hoạt động của Ban Liên lạc đề ra trong năm 2015.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Ban Liên lạc dòng họ tổ chức Lễ dâng hương đức Tổ Trần Nguyên Hãn tại đền thờ Người tại thôn Đa Cai, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân dịp kỷ niệm 629 năm ngày sinh của đức Tổ (mùng 1 tháng Hai năm 1386 - mùng 1 tháng Hai năm 2015). Sau đó đoàn về dâng hương tại nhà thờ Cụ Trần Doãn Hựu, tộc họ Trần xã Sơn Đông, Chi sở tại.

Ngày hôm sau (mùng 1 tháng Hai năm Ất Mùi), Thường trực Ban Liên lạc dòng họ cử đoàn đại biểu dự lễ dâng hương, tế Tổ tại đền thờ Tả tướng nhân dịp kỷ niệm 629 năm ngày sinh đức Tổ. Họ Trần Sơn Đông và họ Đào Trần Minh Nông tổ chức đội tế nam tế đức Tổ tại đền thờ Người. Sau nghi thức dâng hương, tế Tổ, đoàn Thường trực Ban Liên lạc dòng họ có dịp gặp gỡ, giao lưu với các đoàn: UBND, HĐND, UBMTTQ xã Sơn Đông; đoàn cán bộ, nhân dân phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng; đoàn cán bộ, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và Ban quản lý đền. Ông Đào Trần Quang Cát, thay mặt dòng họ cám ơn các đoàn đã không quản đường xa, hàng năm đều về dâng hương, giỗ Tổ tại đền thờ Người. Dòng họ tặng các đoàn một số tài liệu về đức Tổ và dòng họ như: cuốn “Thân thế sự nghiệp Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn”, tập nội san “KHÍ PHÁCH RỪNG THẦN -  Đặc san Đại hội đại biểu dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam lần thứ nhất”, Huy hiệu dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam.

                                              Cao Trần Bá Khoát.

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 162
Tổng truy cập: 1131257
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ