THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ LÀ THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỔ TÔNG | Dòng chảy thông tin | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Dòng chảy thông tin   /  ĐẠI HỘI DÒNG HỌ LẦN THỨ I
THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ LÀ THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỔ TÔNG
Đào Trần ngọc miên

 

Đoàn chúng tôi thấy rằng, hiện nay, đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn đã được Nhà nước tu bổ, tôn tạo tại khu di tích lịch sử Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Con em dòng tộc các nơi có dịp tìm về cội nguồn, do đó dòng tộc Trần Nguyên Hãn cần có một tổ chức đứng ra tập hợp, hướng dẫn con cháu hậu duệ của Đức Tổ từ Nam chí Bắc về dâng hương, tế Tổ hàng năm, vì vậy cần thành lập Ban Liên Lạc toàn quốc. Song thành phần Ban Liên Lạc phải đảm bảo người có tâm huyết, trình độ, khả năng, có tín nhiệm, điều kiện sức khỏe, ở trung tâm Hà Nội và các thành phố, tỉnh lỵ…để có điều kiện tập hợp con cháu dòng họ tìm về. Có như vậy mới làm cho dòng họ Trần Nguyên Hãn ngày càng đông đảo, cũng là trách nhiệm đối với Tổ Tông. Muốn vậy số người tham gia Ban Liên Lạc phải đủ cơ cấu và số lượng nhất định 

 

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 158
Tổng truy cập: 1309671
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ