NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ II LẦN THỨ NHẤT ngày 10 - 12 - 2017 | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Tin hoạt động dòng họ
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ II LẦN THỨ NHẤT  ngày 10 - 12 - 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ II LẦN THỨ NHẤT ngày 10 - 12 - 2017
Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam nhiệm kỳ II lần thứ nhất họp tại nhà khách Vườn treo số 281 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khai mạc hồi 8g30 ngày 10 - 12 – 2017, có mặt 47 đại biểu. Hội nghị đã nghe Trưởng ban Liên lạc Đào Trần Quang Cát báo cáo tình hình hoạt động của dòng họ năm 2017, đánh giá kết quả hoạt động từ sau Đại hội đại biểu dòng họ lần thứ II đến nay và trình bày phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018. Sau một buổi thảo luận sôi nổi và nghe Trưởng ban trả lời các câu hỏi, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị.

                     DÒNG HỌ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRẦN NGUYÊN HÃN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                -----------------------                                 --------------------------------- 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ II

LẦN THỨ NHẤT  ngày 10 - 12 - 2017

 

         Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam nhiệm kỳ II lần thứ nhất họp tại nhà khách Vườn treo số 281 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khai mạc hồi 8g30 ngày 10 - 12 – 2017, có mặt 47 đại biểu.

         Hội nghị đã nghe Trưởng ban Liên lạc Đào Trần Quang Cát báo cáo tình hình hoạt động của dòng họ năm 2017, đánh giá kết quả hoạt động từ sau Đại hội đại biểu dòng họ lần thứ II đến nay và trình bày phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.

         Sau một buổi thảo luận sôi nổi và nghe Trưởng ban trả lời các câu hỏi, Hội nghị

 

QUYẾT NGHỊ

 

         1- Thông qua báo cáo của Thường trực Ban Liên lạc do Trưởng ban Đào Trần Quang Cát trình bày. Hội nghị thống nhất nhận định: Sang năm 2017, hoạt động của dòng họ đã có những nét phát triển và đổi mới. Ý thức về dòng họ được đề cao hơn, quan hệ giao lưu giữa các họ được mở rộng. Nhiều tổ chức họ ở các nơi tìm về liên lạc, xin kết nối với dòng họ. Hoạt động của Thường trực đã đạt được một số kết quả tốt.

         2- Nhất trí từ nay thực hiện chương trình hoạt động hàng năm theo 7 nội dung Thường trực đã xác định.

          Năm 2018, tập trung thực hiện 2 trọng tâm là xây dựng quỹ gốc dòng họ và các tộc họ, chi họ hoàn chỉnh gia phả của tộc họ, chi họ mình.      

`       Về xây dựng quỹ gốc, từ nay hàng năm, các họ, tộc họ trích một phần quỹ công đức của họ, tộc họ góp vào quỹ gốc dòng họ, đồng thời tiếp tục vận động các cá nhân có điều kiện tài trợ cho dòng họ.

         Về gia phả, trong năm 2018, các tộc họ, chi họ hoàn thành việc ghi chép các đời từ hiện nay nối tiếp đến các đời đã có trong gia phả cũ. Phần các đời đã có trong lịch sử của gia phả, cần chỉnh lý những chỗ sai lệch nay mới phát hiện.

         3- Thống nhất tổ chức hệ thống dòng họ theo 4 cấp: Dòng họ, họ, tộc họ, chi họ. Tên của các tộc họ, chi họ ở các địa phương giữ nguyên như đang có.

         4- Trong điều kiện còn khó khăn hiện nay, quỹ còn nhỏ, cước bưu điện quá lớn, tạm thời thực hiện phương pháp phân phối trực tiếp các tài liệu, bưu kiện nặng, như bản tin, trướng mừng thọ, bằng khen v.v... tại hội nghị Thường trực và Hội nghị Ban Liên lạc. Tận dụng sử dụng phương tiện liên lạc thông dụng như điện thoại, Email. Khi thật cần thiết mới gửi đường bưu điện chuyển phát nhanh.

         5- Thực hiện chế độ bảo trợ công tác thông tin tuyên truyền của dòng họ bằng cách cá nhân và tổ chức họ, tộc họ ủng hộ tài chính cho tòa soạn và mua bản tin dòng họ với giá 30.000đ một cuốn.

         6- Do nhiều nguyên nhân về lịch sử và cơ chế thị trường ngày nay nên có nhiều thông tin sai lệch về họ Trần và Trần Nguyên Hãn. Hội nghị giao choThường trực Ban Liên lạc tổ chức một bộ phận theo dõi, nghiên cứu rồi thông báo trên bản tin cho bà con trong dòng họ nắm vững để tránh sự lừa đảo, mê hoặc.

         Sau khi hội nghị kết thúc, các ủy viên Ban Liên lạc trở về bàn bạc với Trưởng họ, Trưởng tộc họ, Trưởng chi họ và Hội đồng gia tộc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để nghị quyết hoàn thành tốt trong năm 2018.

                                                                Thay mặt hội nghị

                                                                        Chủ tịch

 

 

                                                                Đào Trần Quang Cát

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 156
Tổng truy cập: 1192394
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ