BÁO CÁO TÔN VINH CỦA DÒNG HỌ TẠI ĐẠI HỘI II | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Tin hoạt động dòng họ   /  Đại hội dòng họ Nhiệm kỳ II
BÁO CÁO TÔN VINH CỦA DÒNG HỌ TẠI ĐẠI HỘI II
BÁO CÁO TÔN VINH CỦA DÒNG HỌ TẠI ĐẠI HỘI II
Ngày 25- 02- 2017 (tức 29 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại nhà văn hóa thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu dòng họ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã tôn vinh 4 tổ chức và 40 cá nhân đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trên nhiều mặt trong thành lập Ban liên lạc, trong hoạt động xây dựng và phát triển dòng họ nhiệm kỳ I vừa qua.

                                                                  BÁO CÁO TÔN VINH CỦA DÒNG HỌ

    Tại Đại hội đại biểu dòng họ lần thứ hai

25 - 2 - 2017 

          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam do Đại hội I thông qua.

          Căn cứ thực tế hoạt động của các họ, tộc họ trong nhiệm kỳ I

          Căn cứ Nghị quyết hai cuộc hội nghị Thường trực ngày 5- 6 và 4 - 12 năm 2016 và danh sách đề xuất tôn vinh của các họ, tộc họ,

          Ban liên lạc dòng họ xin báo cáo kết quả bình chọn danh sách tôn vinh trong dòng họ của nhiệm kỳ I như sau:

          Tôn vinh của dòng họ chia làm 3 bậc:

          1- Tiêu biểu dòng họ - Thể hiện có tâm huyết cao, có những đóng góp xuất sắc, có ý nghĩa thúc đẩy tính tiên phong trong xây dựng và phát triển dòng họ.

          2- Tiêu biểu xuất sắc dòng họ - Biểu hiện có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trên nhiều mặttrongthành lập Ban liên lạc,trong hoạt động xây dựng và phát triển dòng họ.

3- Tinh hoa dòng họ - Biểu hiện có công lao to lớn trong xây dựng và phát triển dòng họ.

Xem xét tôn vinh những vị có mặt và cả những người đã khuất (truy tặng)

Xem xét các vị đang hoạt động và cả các vị đã có công khai phá trước đây.

Tổng cộng có 44 bằng tôn vinh các loại.

Vì thời gian có hạn, không thể đọc hết thành tích của tất cả. Bởi vậy chỉ xin nêu những nét chính và  2 trường hợp điển hình. Thường trực đã xem xét rất cụ thể. Nay xin đọc danh sách và tổ chức trao bằng tôn vinh:

I- Tôn vinh bậc tiêu biểu dòng họ:

Về tổ chức:

          1- Họ Đào Trần Quang Húc

          2- Họ Trần thành phố Thanh Hóa

là 2 họ luôn đi tiên phong trong mọi hoạt động của dòng họ

          3- Đội tế họ Cao Trần - là đội tế có quy mô và bài bản nhất trong dòng họ.

Về thành viên dòng họ:

          4- Cụ bà Trần Thị Kim Dung, lão thành chi họ Diễn Vạn, Hà Nội, chỉ đạo con cháu tích cực hoạt động dòng họ

          5- Cụ Trần Phước Phẩm, lão thành họ Trần Phước, 17 năm lăn lộn giữa Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghệ An đi tìm họ gốc

          6- Cụ Trần Thanh San, Ủy viên Hội đồng Trưởng lão, họ Trần Pháp Độ Nghệ An, những năm sau thống nhất đất nước, đi xe đạp từ Nghệ An lặn lội ra  Minh Nông, Việt Trì rồi sang Sơn Đông, Vĩnh Phúc  tìm cội nguồn dòng họ.

7-  Cụ Trần Nhật Độ, nguyên Ủy viên Hội đồng Trưởng lão, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Đặc công, họ Trần Pháp Độ ở Hà Nội, thành viên tích cực đi tìm dòng họ, chủ xướng thành lập Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Hà Nội từ năm 1990 (truy tặng)

8- Ông Trần Sáu, UV Thường trực BLL, Trưởng họ Trần Sơn Đông, chủ trì đăng cai thành công tổ chức Đại hội dòng họ lần thứ nhất thành lập Ban Liên lạc dòng họ.

9- Ông Trần Ngọc Thực, UVBLL họ Trần Sơn Đông, Phó chủ tịch tỉnh Tuyên Quang, nhân vật tiên phong số 1 lập quỹ tổ chức Đại hội dòng họ lần thứ nhất thành lập Ban Liên lạc dòng họ.

10- Ông Trần Đình Luân, UVBLL họ Trần Sơn Đông, doanh nhân Việt Trì, nhân vật tiên phong số 2 lập quỹ tổ chức Đại hội dòng họ lần thứ nhất thành lập Ban Liên lạc dòng họ.

11- Ông Trần Quốc Vỵ, UV Thường trực Ban Liên lạc, họ Trần Sơn Đông phụ trách phân chi Vĩnh Yên

12- Ông Trần Quang Chuyền, thành viên họ Trần Sơn Đông ở thành phố Hồ Chí Minh         

13- Bà Trần Thị Phú, thành viên họ Trần Sơn Đông ở thành phố Hà Nội.

14- Ông Đào Văn Thảo, họ Đào Trần Minh Nông ở thành phố Hồ Chí Minh

15- Ông Đào Trần Khắc Khê, UVBLL, nguyên Trưởng ban trị sự họ Đào Trần Quang Húc (truy tặng)

16-  Ông Trần Văn Lăng, UVBLL, Trưởng họ Trần thành phố  Thanh Hóa

17- Ông Trần Đức Dục, UV Thường trực Ban Liên lạc, Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Trần thành phố Thanh Hóa

18- Ông Trần Mạnh Trung, Ủy viên Hội đồng gia tộc họ Trần thành phố Thanh Hóa

19- Ông Trần Hữu Bạch, họ Trần Công Sủng, Mai Lâm, Thanh Hóa

20- Ông Trần Công Phóng, UVBLL, họ Trần Công Sủng, Hải Thượng, Thanh Hóa

21- Ông Trần Phong Lưu, UVBLL, trưởng họ Trần Đạo Tín Quang Lộc, Thanh Hóa

22- Ông Trần Văn Nhiếp, UVBLL, họ Trần Pháp Độ Nhân Thành, Nghệ An

23- Bà Trần Thị Hưng, họ Trần Pháp Độ Tăng Thành, Nghệ An

24- Ông Trần Xuân Hùng, UVBLL,  Trưởng họ Trần Phước, Quảng Nam

25- Bà Đào Thị Tuyết - Thọ, họ Trần Phước ở Hà Nội

26- Ông Trần Đình Thời, họ Trần Pháp Độ dòng Phúc Quảng ở Hà Nội, ủy viên sáng lập, tích cực hoạt động đến trước ngày Đại hội lần thứ nhất bị tai biến mạch máu não phải nghỉ.

27- Ông Trần Quang Trung, họ Trần Pháp Độ dòng Huyền Thông Hà Nội, Chánh Văn phòng Ban Liên lạc, Phó ban Thường trực Ban Liên lạc Hà Nội

28- Ông Trần Văn Giao, họ Trần Pháp Độ dòng Huyền Linh Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc, chỉ đạo tộc họ Trung Lễ Đức Thọ, Hà Tĩnh

29- Ông Trần Đức Lưu, họ Trần Pháp Độ dòng Phúc Quảng Hà Nội, UV Thường trực BLL, chỉ đạo tộc họ Quỳnh Lộc thị xã  Hoàng Mai Nghệ An

30- Bà Trần Thị Cúc, họ Trần Pháp Độ chi Diễn Phong Hà Nội, UV Thường trực Ban Liên lạc, Kế toán Ban Liên lạc.

31- Ông Trần Sỹ Thi, họ Trần Pháp Độ dòng Huyền Linh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc

32- Ông Trần Nguyên Trung, họ Trần Pháp Độ dòng Phúc Quảng Hà Nội, Phó Ban liên lạc phụ trách công tác tuyên truyền.

33- Ông  Cao Trần Văn Hồng, họ Cao Trần Giao Tiến, Nam Định, UV Thường trực, Ủy viên Tổ chức Ban Liên lạc.

34- Ông Cao Trần Vương, họ Cao Trần Giao Tiến, Nam Định,  UV Thường trực, ủy viên tuyên truyền ban Liên lạc

35- Ông Cao Trần Thiện, họ Cao Trần, Giao Tiến, Nam Định, UV Thường trực, ủy viên tuyên truyền Ban Liên lạc.

 

II- Tôn vinh bậc Tiêu biểu xuất sắc dòng họ: Có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các mặt thành lập Ban Liên lạc, hoạt động xây dựng và phát triển dòng họ.

          36- Ông Trần Văn Toàn, họ Trần Pháp Độ dòng Huyền Thông, thành viên sáng lập, Phó Ban Liên lạc, phụ trách Tổ chức

37- Ông Trần Phú Hải, họ Trần Sơn Đông Hà Nội, thành viên sáng lập, Phó ban Liên lạc phụ trách Tài chính

38- Ông Cao Trần Bá Khoát, họ Cao Trần Giao Tiến, Nam Định Hà Nội, Ủy viên trù bị thành lập Ban Liên lạc, Phó Ban Thường trực Ban Liên lạc.

39- Ông Trần Nguyên Trực, Ủy viên trù bị thành lập Ban Liên lạc, Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc, Trưởng Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Hà Nội

40- Cụ Trần Đăng Dung, họ Trần Sơn Đông, Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão, cố vấn sắc sảo, đắc lực cho Ban Liên lạc.

41- Cụ Đào Trần Quang Vinh, họ Đào Trần Quang Húc, ủy viên Hội đồng trưởng lão, chỉ đạo họ Đào Trần Quang Húc phát huy cao vai trò tiên phong tích cực trong dòng họ.

42- Cụ Cao Trần Bốn, họ Cao Trần Giao Tiến Giao Thủy Nam Định, Ủy viên Hội đồng trưởng lão, đại diện hội đồng lão tộc họ Cao, chỉ đạo họ Cao Trần tiến bộ vượt bậc.

 

III- Tôn vinh bậc Tinh hoa dòng họ:

43- Họ Cao Trần Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định

Là tộc họ sinh hoạt nề nếp, tổ chức qui củ, thế thứ tôn ty nghiêm chỉnh, rõ ràng, xây dựng họ tộc phát triển mạnh mẽ theo đường học vấn. Từ sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước đến nay trong họ đã có hơn 300 người tốt nghiệp Đại học đang làm việc ở các vị trí cao trong các ngành, có 70 thạc sĩ, 7 tiến sĩ, 3 phó Giáo sư, 3 nhà giáo ưu tú, đưa đời sống trong họ ngày càng khá giả, có nếp sống văn hóa văn minh.

44- Ông Đào Trần Quang Cát, họ Đào Trần Minh Nông, Trưởng Ban Liên lạc dòng họ. Có công lao to lớn, khởi xướng, dẫn đầu cùng các thành viên tiên phongthành lập Ban Liên lạc dòng họ, tận tâm, tận lực chăm lo xây dựng và phát triển dòng họ.

Tổng cộng 44 trường hợp được dòng họ tôn vinh tại Đại hội nhiệm kỳ II. 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 158
Tổng truy cập: 1252214
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ