KHÓA HƯ LỤC | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Những áng Thơ, Văn hay
KHÓA HƯ LỤC
KHÓA HƯ LỤC
Trần Thái Tông (1218-1277) không chỉ là vị vua anh hùng, Ngài còn là một nhà tu hành đạo Phật. Sau khi lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng giặc Nguyên-Mông lần thứ nhất, năm 1258 Trần Thái Tông nhường ngôi cho con lên làm Thái thượng hoàng. Ông lui về lập am Thái Vi ở vùng rừng núi Vũ Lâm cố đô Hoa Lư để an dân và tu hành. Những tác phẩm về thiền học của Ngài còn lưu lại gồm: Thiền tông chỉ nam, Kim Cang tam-muội kinh chú giải, Lục thời sám hối khoa nghi, Bình đẳng lễ sám văn, Khóa hư lục và Thi tập, trong đó Khóa hư lục gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ viết theo thể văn biền ngẫu và thơ tỏa sáng tư tưởng triết lý Phật giáo Đại thừa. Khóa Hư Lục là một kiệt tác của nền văn học Phật giáo của dân tộc, được dạy tại các Học viện, Đại học Phật giáo của nước ta.

                                  KHÓA HƯ LỤC

 

                               Viết bằng biền ngẫu và thơ

                    Khóa Hư Lục sáng đến giờ, muôn sau

                               Đời người bốn núi đè đầu

                    Đọc Kinh ngộ, thoát khổ đau luân hồi.

                                               12.2016

                              PHƯƠNG QUANG CHÂU VÂN

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   Đại hội Đại biểu Dòng họ Trần Nguyên Hãn lần thứ nhất

Thống kê truy cập
Online: 162
Tổng truy cập: 627798
Nội san dòng họ
  • HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ