VĂN TÚC VƯƠNG | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Những áng Thơ, Văn hay
VĂN TÚC VƯƠNG
VĂN TÚC VƯƠNG
Văn Túc Vương Trần Đạo Tái là con thứ hai của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải (con trai đầu bị mất sớm), một nhân tài kiệt xuất được sánh với Quản Trọng và Gia Cát Lượng thời trước. Mười bốn tuổi, ông đậu Bảng nhãn triều vua Trần Thánh Tông, được các vua Trần đặc biệt yêu quý. Ông thường được vua Trần Nhân Tông mời vào điện Dưỡng Đức cùng ăn cơm. Khi Thượng hoàng xuất gia, Ngài đã mời Trần Đạo Tái cùng đi theo vào hành cung Vũ Lâm. Trần Đạo Tái là người ủng hộ Thượng hoàng Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân. Trần Đạo Tái không những là một nhân tài văn chương mà còn là một tướng cầm quân giỏi. Ông tham gia cánh quân đánh Toa Đô từ Chiêm Thành kéo ra cùng cha Trần Quang Khải và chú Trần Nhật Duật.

                                                          VĂN TÚC VƯƠNG

 

Văn Túc Vương tước vua phong

Đức vua yêu quý nhất trong cháu mình

Sánh cùng Quản Trọng, Khổng Minh

Mới mười bốn tuổi thi đình đậu cao.

 

Đương thời nổi tiếng văn hào

Thiên Trường Cảnh Vịnh chứa bao nhiêu tình

Đánh Toa Đô, giỏi dùng binh

Cùng cha phò giá về kinh rợp trời.

 

Vua yêu điện Dưỡng Đức mời

Và Vũ Lâm nữa, vào nơi cửa Thiền

Anh thành Phật, em người hiền

Thái Vi ông nội xây nền đức nhân.

 

Theo Phật Hoàng gả Huyền Trân

Mở giang sơn rộng không cần đao binh

Việc to dùng, ý vua minh

Nhưng Người đi, bỏ triều đình, còn xuân!

 

Văn Túc Vương Đạo Tái Trần

Linh thiêng cùng với song thân Cao Đài

Tâm hương dâng cúng đức tài

Để cho con cháu lâu dài noi theo.

                                      08.2016

                   PHƯƠNG QUANG CHÂU VÂN

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   Đại hội Đại biểu Dòng họ Trần Nguyên Hãn lần thứ nhất

Thống kê truy cập
Online: 160
Tổng truy cập: 635423
Nội san dòng họ
  • HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ