NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN LẦN THÚ HAI, NHIỆM KỲ II | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Tin hoạt động dòng họ   /  Hoạt động dòng họ
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN LẦN THÚ HAI, NHIỆM KỲ II
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN LẦN THÚ HAI, NHIỆM KỲ II
Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn lần thứ hai, nhiệm kỳ II ngày 09 - 12 - 2018 tại Hà Nội. Hội nghị đã nghe bản báo cáo của Thường trực Ban Liên lạc về tình hình hoạt động của dòng họ trong năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019. Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề quan trọng của dòng họ trong thời gian tới, trong đó nội dung trung tâm là nền nếp sinh hoạt, chương trình hoạt động của dòng họ từ nay về sau và dòng họ gia nhập họ Trần Việt Nam với cơ quan lãnh đạo là Hội đồng họ Trần Việt Nam.

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC

DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN LẦN THÚ HAI, NHIỆM KỲ II

          Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn lần thứ hai, nhiệm kỳ II ngày 09 - 12 - 2018 tại Hà Nội có mặt 35 đại biểu. Hội nghị đã nghe bản báo cáo của Thường trực Ban Liên lạc về tình hình hoạt động của dòng họ trong năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019. Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề quan trọng của dòng họ trong thời gian tới, trong đó nội dung trung tâm là nền nếp sinh hoạt, chương trình hoạt động của dòng họ từ nay về sau và dòng họ gia nhập họ Trần Việt Nam với cơ quan lãnh đạo là Hội đồng họ Trần Việt Nam. Sau một thời gian bàn bạc sôi nổi, kỹ lưỡng, phân tích nhiều mặt, hội nghị

QUYẾT NGHỊ

1- Chuẩn y báo cáo của Thường trực và quyết định biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã thực hiện tốt Nghị quyết và các nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm qua. Dòng họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đến hết nhiệm kỳ II.

Hội nghị vui mừng với những chuyển biến tích cực của các dòng thuộc họ Trần Pháp Độ. Mong họ Trần Pháp Độ nhanh chóng cải tiến công tác tổ chức quản lý các tộc họ, chi họ được hợp lý, khoa học để tiến lên thành lập Hội đồng gia tộc của các tộc họ, các dòng và của họ Trần Pháp Độ.

Hội nghị kêu gọi các họ, tộc họ, chi họ, trích quỹ hàng năm bổ sung cho quỹ gốc dòng họ để nhanh chóng đủ sức bảo đảm cho hoạt động phát triển của dòng họ.

2- Hội nghị nhất trí từ nay chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm thực hiện theo bảy nội dung đã xác định theo Nghị quyết hội nghị Ban Liên lạc năm 2017 và thực hiện chế độ hội nghị của Thường trực mỗi năm một lần vào đầu tháng 5, hội nghị Ban Liên lạc mỗi năm họp một lần vào tháng 10 dương lịch. Giao Thường trực soạn bản quy định chi tiết để toàn dòng họ làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Hội nghị nhất trí cử ông Cao Trần Bá Khoát và ông Trần Quang Trung giúp ông Đào Trần Quang Cát để ông Cát tiếp tục làm Trưởng Ban Liên lạc dòng họ.

3- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam xác định “Điều 5.1 -  Ban Liên Lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam là tổ chức cao nhất đại diện cho dòng họ Trần Nguyên Hãn trên lãnh thổ Việt Nam và là thành viên có tổ chức của họ Trần Việt Nam”, sau khi thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc, hội nghị nhất trí “Dòng họ Trần Nguyên Hãn gia nhập sinh hoạt là một thành viên có tổ chức của Hội đồng họ Trần Việt Nam”, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng họ Trần Việt Nam. Ở các địa phương tỉnh, huyện, sau khi tham gia là thành viên của Hội đồng họ Trần Việt Nam, vẫn giữ danh hiệu là họ Trần thuộc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam.

Giao cho Thường trực Ban Liên lạc dòng họ nghiên cứu, làm các thủ tục để thực hiện hội nhập vững chắc vào họ Trần Việt Nam.

4- Nghị quyết này được phổ biến sâu rộng đến tất cả mọi thành viên trong các tộc họ, chi họ thuộc dòng họ Trần Nguyên Hãn. Mọi ý kiến trái chiều hoặc thắc mắc đều phản ảnh cho Thường trực biết để nghiên cứu hướng dẫn giải quyết.

 

                                                                   Chủ tịch hội nghị

                                                                   Đào Trần Quang Cát

 

                                                                   Thư ký hội nghị

                                                                   Cao Trần Vương

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 159
Tổng truy cập: 1287441
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ