NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN VIỆT NAM LẦN THỨ HAI | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Tin hoạt động dòng họ   /  Hoạt động dòng họ
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN VIỆT NAM LẦN THỨ HAI
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN VIỆT NAM LẦN THỨ HAI
Ngày 01 tháng 3 năm 2014, dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ lần thứ II tại thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội nghị đã ra nghị quyết, toàn văn như sau:

      Hội nghị Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam lần thứ II họp ngày 01 tháng 3 năm 2014, tức ngày mùng Một tháng Hai năm Giáp Ngọ, tại thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của 53 thành viên gồm ủy viên Ban Liên lạc, ủy viên Hội đồng Trưởng lão, đại diện các tộc họ, chi cành mới liên lạc sinh hoạt.

Hội nghị đã nghe Trưởng Ban Liên lạc báo cáo về  kết quả hoạt động đã đạt được trong năm qua về kết nối dòng họ; về hoạt động của dòng họ, của các họ, tộc họ trong cả nước; về thực hiện các chế độ trong nội bộ dòng họ và dự kiến chương trình hoạt động của dòng họ năm 2014. Nghe Phó ban Liên lạc phụ trách tài chính báo cáo công tác tài chính năm 2013. Nghe Phó ban liên lạc phụ trách công tác tổ chức báo cáo kiểm điểm đánh giá hoạt động của Thường trực Ban liên lạc trong hai năm qua. Các đại biểu hội nghị đã tập trung nghiên cứu sâu sắc nội dung các văn bản và tích cực tham gia thảo luận bổ sung.

Sau một buổi làm việc tập trung cao độ, hội nghị

QUYẾT NGHỊ 

1- Nhất trí thông qua các nội dung báo cáo của Thường trực Ban Liên lạc. Hội nghị vui mừng đánh giá cao những kết quả hoạt động của dòng họ trong năm qua, nhất trí biểu dương các họ, tộc họ như: Chi họ Phú thị đã có những cố gắng tổ chức chắp nối các đầu mối mất liên lạc và hoàn thành xây dựng hệ phả; Họ Đào Trần Minh Nông đã nỗ lực lớn củng cố tổ chức Hội đồng gia tộc để làm nòng cốt cho xây dựng họ tộc vững mạnh; Họ Cao Trần, họ Trần Đạo Tín đã động viên đoàn kết tốt nội bộ tộc họ chung sức vượt khó khăn xây dựng nhà thờ khang trang to đẹp để thờ phụng tổ tiên. Hội nghị lưu ý các nơi quan tâm củng cố nâng cao năng lực hoạt động của hội đồng gia tộc để làm nòng cốt cho họ và tộc họ phát triển.

2- Hội nghị nhiệt liệt biểu dương bà con các họ, tộc họ đã nêu cao tâm đức hướng về cội nguồn, nhiệt tình công đức tham gia hoạt động lễ cầu siêu và hoàn thiện tổ chức thờ phụng, tôn vinh Đức Tổ kính yêu của dòng họ.

3- Hội nghị nhất trí cao trọng tâm công tác của dòng họ trong năm tới là phát động phong trào xây dựng quỹ dòng họ trong đó chú ý hai nội dung:

a- Tích cực vận động thực hiện góp quỹ xây dựng dòng họ lấy từng gia đình làm đơn vị đóng góp theo số lượng nhân khẩu mỗi người 50.000 đồng. Cố gắng hoàn thành trong năm 2014. Với những gia đình có khó khăn có thể đóng làm hai lần trong năm 2014 và 2015

b- Kêu gọi các con cháu hậu duệ trong dòng họ hãy vì sự lớn mạnh và thanh danh của dòng họ mà phát tâm công đức và tài trợ để lập quỹ phát triển dòng họ

4- Hội nghị nhất trí kiến nghị của Thường trực Ban Liên lạc về chương trình công tác thường xuyên cần tiếp tục trong năm 2014, giao Thường trực Ban Liên lạc nghiên cứu các biện pháp để thực hiện cho tốt, khuyến nghị đặc biệt lưu tâm thực hiện cho được việc tổ chức ra tờ thông tin dòng họ và thành lập Ban liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn thành phố Hồ Chí Minh. Các tộc họ cần cử người viết bài giới thiệu tộc họ và thông báo hoạt động của tộc họ mình, cung cấp bài cho tờ thông tin của dòng họ. Các gia đình có con em sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh động viên con em đăng ký tham gia sinh hoạt với trù bị Ban Liên lạc đã có.

5- Hội nghị nhất trí công nhận 9 ủy viên Ban liên lạc mới và 6 ủy viên thường trực Ban liên lạc mới được bầu bổ sung.

6- Hội nghị nhất trí thông qua bản kiểm điểm đánh giá hoạt động của Thường trực Ban Liên lạc năm 2013. Hội nghị hoan nghênh tinh thần hết lòng vì dòng họ và kết quả hoạt động của Thường trực trong thời gian qua, khẳng định sự tín nhiệm của Ban Liên lạc với Thường trực. Mong các ủy viên thường trực hãy bằng tâm đức của mình với Đức Tổ, phát huy cao năng lực của từng ủy viên, đoàn kết cùng nhau xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh. Các ủy viên Ban Liên lạc hết sức ủng hộ, góp sức cùng Thường trực đưa dòng họ ta phát triển không ngừng.

          Hội nghị giao cho Thường trực Ban Liên lạc chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện các văn bản để phổ biến trong toàn dòng họ cùng thực hiện.

                                                                                             Thay mặt hội nghị

                                                                                              Chủ tịch hội nghị

  

                                                                                             Đào Trần Quang Cát

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 158
Tổng truy cập: 1192431
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ