Danh sách Ủy viên Ban liên lạc Dòng họ Trần Nguyên Hãn nhiệm kỳ I | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Tin hoạt động dòng họ   /  Đại hội dòng họ Nhiệm kỳ I
Danh sách Ủy viên Ban liên lạc Dòng họ Trần Nguyên Hãn nhiệm kỳ I
Danh sách Ủy viên Ban liên lạc Dòng họ Trần Nguyên Hãn nhiệm kỳ I
Ngày 22/02/2012, tại thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội Đại biểu dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu ra 59 Ủy viên Ban Liên lạc dòng họ. Ngày 09/12/2012, Hội nghị BLL dòng họ lần thứ nhất đã bầu bổ sung 9 ủy viên Ban Liên lạc và ngày 01/3/2014, Hội nghị BLL dòng họ lần thứ II bầu bổ sung 6 ủy viên BLL nữa. Số ủy viên Ban liên lạc dòng họ hiện nay gồm 74 người.

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN LIÊN LẠC DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN

VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2012 – 2017)

 

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỊ

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

 

 

1

 

 

  2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

9

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

29

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

32

 

33

 

 

 

34

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

48

 

 

 

 

 

 

49

 

50

 

 

 

 

 

51

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

57

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

60

 

 

 

 

 

 

61

 

 

62

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

 

69

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

72

 

 

  73

 

 

 

  74

 

 

 

Trần Sáu

 

 

Trần Văn Minh

 

 

Trần Ngọc Toán

 

 

Trần Văn Bình

 

 

Trần Đình Lực

 

 

Trần Quốc Vỵ

 

 

 

 

Trần Đình Luân

 

 

 

Trần Đình Lợi

 

 

Trần Ngọc Thực

 

Trần Văn Luận

 

 

Trần Đình Hòa

 

 

Trần Minh Tiến

 

 

Trần Trung Thành

 

 

 

 

 

Đào Công Khích

 

 

Đào Lương Lập

 

 

Đào Duy Khang

 

 

Đào Lai

 

 

Đào Văn Thùy

 

 

Đào Hạnh Phúc

 

 

 

Đào Thanh Viên

 

 

Đào Duy Khương

 

 

Đào Lương Tuấn

 

 

Đào Ngọc Bảo

 

 

Đào đình Kế

 

Đào Văn Sỹ

 

 

Đào Khắc Khê

 

 

Đào Văn Thập

 

 

 

 

 

Trần Văn Lăng

 

Trần Đức Dục

 

Trần Xuân Bích

 

 

 

 

 

 

 

Trần NguyênTiến

 

 

 

Trần NguyênTrang

 

Trần Đức Loan

 

 

 

Trần Đình Giảng

 

 

Trần Minh Siêu

 

 

 

Trần Thị Cúc

 

 

 

 

 

Trần Quang Trung

 

 

 

 

 

Trần Cảnh Yên

 

 

Trần Văn Nhiếp

   

 

Trần Phúc Giảng

 

 

Trần Đức Lưu

 

 

 

 

Trần Nguyên Việt

 

 

 

Trần Cam

 

 

 

Trần Công Tài

 

 

Trần Văn Sính

 

 

Trần Bá Hùng

 

 

Trần Bá Minh

 

Trần Ngọc Long

 

 

 

 

 

 

Trần Công Phóng

 

Trần Phong Lưu

 

 

 

 

 

Trần Đức Thọ

 

 

Trần Văn Giao

 

 

 

 

Trần Văn Chí

 

 

Trần Xuân Hồ

 

 

Trần Xuân Khương

 

 

 

 

Trần Sỹ Thi

 

 

Trần Đức Hiền

 

 

 

 

 

Cao Xuân Kiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Phước Màu

 

Trần Phước Phong

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tự

 

 

Trần Nguyên Ánh

 

 

Trần Trung Sơn

 

 

 

 

 

 

 

Đào Trần Quang Cát

 

 

 

Trần Nguyên Trực

 

 

 

Trần Nguyên Trung

 

 

Trần Phú Hải

 

 

Trần Hùng 

 

 

 

Trần Văn Toàn

 

 

 

 

 

Cao Trần Bá Khoát

 

 

 

 

Cao Trần Văn Hồng

 

 

 

Cao Trần Vương

 

 

Trần Thị Dũng

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy

 

 

 

HỌ TRẦN SƠN ĐÔNG

 

Trưởng họ

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

ĐT: 02113.817755      DĐ: 01647 889081

Thành viên

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

 ĐT: 02113. 508217

Thành viên

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

 ĐT:

Thành viên

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

DĐ: 0944 806697

Thành viên

Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

DĐ: 0912 895201     0944 214303

Thành viên

Phòng Trang bị, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Yên

Số 68, phố Trần Nguyên Hãn, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc            

 DĐ: 0912 123383     DĐ: 0909 188685

Thành viên

Công ty TNHH Sơn Hải, số 2183, đường Hùng Vương, TP Việt Trì, T. Phú Thọ

DĐ: 0913 282015

Thành viên

Số 100, Khu 2, P. Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ

DĐ: 0903 286934

Phó chủ tịch tỉnh Tuyên Quang, TP Tuyên Quang

DĐ: 0913 250261

Thành viên

Số 60, tổ 16, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang

ĐT: 0273. 824273      DĐ:  0912 678388

Thành viên

TP Tuyên Quang

ĐT:                      

Thành viên

Số 39, tổ 12, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang

DĐ: 0913 250606

Thành viên

Ban Tuyên Huấn, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

DĐ: 01275 148844

 

HỌ ĐÀO-TRẦN PHÚ THỌ

 

Trưởng họ Minh Nông

Đội 9 cũ, Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, TP Việt Trì, T. Phú Thọ

ĐT: 02103.813570.

Thành viên cành 1

Đội 9 cũ, Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, TP Việt Trì, T. Phú Thọ

ĐT: 02103.815703      DĐ: 01687 603792

Trưởng cành 2

Khu Minh Bột, P.Minh Nông, TP Việt Trì, T.Phú Thọ

ĐT: 02103.858197.

Quyền trưởng cành 3

Khu Hồng Hải, P.Minh Nông, TP Việt Trì, T.Phú Thọ

ĐT: 02103.852418.

Trưởng cành 4

Đội 5, Khu Hòa Phong, phường Mimh Nông, TP Việt Trì, T.Phú Thọ

ĐT: 02103.810751   DĐ: 01636 036946

Thay trưởng cành 5

Số 15, ngõ 52, đường Lê Quý Đôn, tổ 10 H, K6, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, T.Phú Thọ.

ĐT: 02103.842572   DĐ: 01682 044223

Trưởng cành 6

Đội 9, Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, TP Việt Trì, T.Phú Thọ

ĐT: 02103.812231   DĐ: 0977 833384.

 Trưởng Chi cành 2

Đội 7, Khu Minh Bột, phường Minh Nông, TP Việt Trì, T.Phú Thọ

ĐT. 02103.841690.   DĐ: 0974.129877

Thành viên cành 1

Khu Minh Phú 2, phường Vân Phú, TP Việt trì, T. Phú Thọ

DĐ; 01659 719 960

Trưởng họ xã Hùng Đô, H. Tam Nông, Phú Thọ 

Nhà số 62, ngõ 100, phố Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04 37 221 200     DĐ: 01642 431035

Khu 2, xã Hủng Đô, H. Tam Nông, T. Phú Thọ

DĐ: 0988 970865           

Tộc trưởng họ Đào-Trần xã Quang Húc, H. Tam Nông

Khu 7, xã Tân Hưng, thị trấn Hưng Hóa, H. Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

DĐ: 0988 924196

Trưởng ban Trị sự họ Đào Trần Quang Húc

Khu 2, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

DĐ: 01687 295901

Trưởng họ Đào-Trần xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường

Thôn Phủ Yên, xã Yên Lập, H. Vĩnh Tường, T.Vĩnh Phúc

DĐ:  01695 217924

 

HỌ TRẦN THÀNH PHỐ THANH HÓA

 

Xóm Đông Văn, xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

DĐ: 0948 974239

Xóm Đông Việt, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0373. 913 078      DĐ: 0943279248

Số nhà 34/78, đường Đỗ Đại, xóm 3, (thôn Vệ Yên), xã Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

DĐ: 0914 403019

 

HỌ TRẦN PHÁP ĐỘ

 

TỈNH NGHỆ AN

 

Trưởng tộc, dòng Phúc Quảng

Phó Ban liên lạc Họ Trần Pháp Độ

Khối 6, thị trấn Diễn Châu, H. Diễn Châu, T. Nghệ An

ĐT: 0383.676153     DĐ: 0982 570589

Xóm Nam Hồng, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An

DĐ: 01662 539180

Phó Ban Liên Lạc Họ Trần Pháp Độ, Chủ tịch Hội Đồng Gia tộc dòng Huyền Thông

Thôn Đan Trung, xã Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An

DĐ 01962715143

Chủ tịch HĐGT dòng Huyền Linh

Đội 3, xã Hùng Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An

DĐ: 0974 927561

Trưởng ban liên lạc họ Trần thành phố Vinh

Nhà số 6, ngõ 6B, 150 đường Hồng Bàng, Khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP.Vinh.

ĐT: 0383.848958.

Dòng Huyền Thông 

xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Ủy ban Khoa học    

Nhà số 29 / 184 phố Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Quận Cầu

Giấy, Hà Nội

ĐT: 0437. 822775  DĐ: 0913 230635 – 0983230635

Dòng Huyền Thông ,

Xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Thượng tá, Bộ Tư Lệnh Hóa học

Khu tập thể Bộ đội Hóa học, thôn Trù 2, Cầu Noi, Cổ

Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội  

ĐT:  0437 541483     DĐ: 0904 175811

Thành viên

Xã Vĩnh Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An

DĐ: 0989 899371

Thành viên

Thôn Phú Hữu, xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

DĐ:0974 160323

Trưởng tộc Trần Phúc

Xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

DĐ; 01675 266 768

Chi họ Trần Phúc xã Quỳnh Lộc

Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Số 12, ngách 163/25, Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 04.3873 1970. DĐ:01252518109 - 0918 183 965

Tiến sỹ, Trưởng phòng nghiên cứu Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nhà E6, P108A, Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân

DĐ: 0916 551 718

Dòng Đạo Tín Nghệ An

Trưởng Ban liên lạc Họ Trần Pháp Độ

Thôn Huỳnh Dương, xã Diễn Quảng, H. Diễn Châu, T. Nghệ An

DĐ: 01682 608126  -   con:  01665 471558

Trưởng tộc, dòng Công Sủng

Thôn Trung Xá, xã Vĩnh Thành, H.Yên Thành.

DĐ: 01653 526371

Ủy viên BLL họ tại Nghệ An ,

Xóm Vạn An, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

DĐ: 01678 712893

Thành viên,

Xóm Đông Giai, xã Vân Diên, H. Nam Đàn, Nghệ An

DĐ: 0942 204615

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Diên, Trưởng đoàn

DĐ: 0984 941562

Tộc trưởng tộc họ xã Xuân Hòa,

khối Đan Nhiệm, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Đàn 

DĐ: 01692 680117

 

TỈNH THANH HÓA

 

Thôn Cao Lư, xã Hải Thượng, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa

ĐT: 0373. 862071     DĐ: 0912 987824

Trưởng tộc Dòng Đạo Tín

Xóm Liên Khê, xã Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

ĐT: 0373. 944042     DĐ: 01699 791276

 

TỈNH HÀ TĨNH

 

Trưởng tộc

Ngã ba Lạc Thiện, xã Trung Lễ, H.Đức Thọ, T.Hà Tĩnh.

DĐ: 01689 232943.

Anh hùng lao động,

Xã Trung Lễ, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh

Nhà A2, phòng 207 – 99, phố Láng Hạ, Q. Đống Đa,                     Hà Nội

ĐT: 04 38. 338109   DĐ: 01237.208001

Xã Đức Long, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh

Trường Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Hà Nội

Nhà số 5, tổ 6, khu Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội

ĐT: 0433. 720050  DĐ: 0904 308527- 0978 675095

Kỹ sư xây dựng

Số 8 ngõ 35, phường Xuân La, H.Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0437.580637  DĐ: 0983 337389- 0915 917792

Dòng Huyền Linh 

Xã Đức Long, huyện Đức Thọ, T. Hà Tĩnh

Viện Khoa học công nghệ Việt Nam

Nhà 30, ngõ 308, phố Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

DĐ: 0903 671849  -  0904 644949

Hệ trưởng tộc họ Trần thị trấn Đức Thọ

Tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, 

ĐT: 0393. 832 037      DĐ: 01662269061 

Xóm Song Hoành, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Cán bộ bộ công an về chống tham nhũng, phát triển môi trường, Hà Nội

DĐ: 0913 504397

 

HỌ CAO TRẦN - TỈNH NAM ĐỊNH

 

Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đại tá, thạc sỹ, Phó trưởng trung tâm kỹ thuật điều khiển và thiết bị bay, Học viện Kỹ thuật quân sự

Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự

Phòng 107, TTHVKTQS, ngõ 234- Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

ĐT: 0437. 552547     DĐ: 0983 552547

 

HỌ TRẦN PHƯỚC – TỈNH QUẢNG NAM

 

Số 35, phố Tân Hải, Phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

DĐ: 0908 608538

Trưởng tộc. Chủ tịch Hội Đồng gia tộc tộc Trần Phước

Thôn Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam. Chi cục thuế, H. Duy Xuyên, Q.Nam.

DĐ: 0905 077802

 

HỌ TRẦN – VĂN BÂN - TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Phó trưởng tộc họ Trần - Văn Bân      

Thôn Văn Bân, xã Đức Chánh, H. Mộ Đức, T. Q.Ngãi.

DĐ: 01683 996350

y viên Hội đồng tộc họ Trần, huyn Đức Phổ

Tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ, H.Đức Phổ, T.Q. Ngãi

DĐ: 0978 623140

Ủy viên hội đồng họ tộc Trần -Văn Bân, đại diện tại Miền Bắc

Kỹ sư, công tác tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Nhà số 47, ngõ 112, đường Lê Công Thanh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

DĐ: 03513 828173

 

DÒNG HỌ TRẦN NGUYÊN HÃN HÀ NỘI

 

Thiếu tướng, phó Giáo Sư khoa học quân sự, nguyên phó Tổng cục trưởng về chính trị Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

Số 6, ngõ 19, phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 0437.613980     DĐ: 0903 261362

Đại sứ bộ Ngoại Giao, chuyên viên cao cấp, nguyên vụ trưởng bộ Ngoại giao

Số 197/158, tổ 31, phường Ngọc Hà, Q. Ba Đình, HN

ĐT: 0438. 236 367    DĐ: 0163 227 2628

Đại tá, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Hậu cần, BQP      

Số 14, ngõ 378 phố Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 0462.733869    DĐ: 0904.131357 -   01662.897468

Kiến trúc sư

Số 4 ngõ 49, phố Trần Cung, Q.Cầu Giấy,Hà Nội.

ĐT: 0437.541291    DĐ: 0904 106677 –   0904.006588

Họ Trần Sơn Đông, 

Ban Quản lý các dự án đường sắt Việt Nam, Hà Nội Nhà số 7, ngõ 111, phố Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

DĐ: 0983 380448

Kỹ sư kinh tế, lương y cao cấp, Chuyên viên cao cấp,   nguyên Trưởng phòng quản lý kinh tế và kiểm tra Bộ xây dựng, Trưởng ban điều hành liên bộ trực thuộc Chính Phủ.

Nhà số 206, ngõ 189, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0438. 634571       DĐ: 01249 616101

Đại tá, kỹ sư xe máy, nguyên Trưởng ban Lịch sử - Tổng kết ngành Kỹ thuật Binh chủng Hóa học.

Nhà số 37, ngõ 93, phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

ĐT: 04.3853 5178    DĐ: 0983 608744

Kỹ sư luyện kim, viện Khoa học công nghệ mỏ và luyện Kim.

Số 8, ngõ 2, phố Hoàng Đạo Thành, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 ĐT: 0438 5863625    DĐ: 0912 050894

Kiến trúc sư.

Số 12, phố Lê Thanh Nghị, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

DĐ: 0903 462929

Cử nhân sư phạm, nguyên giáo viên Trung học phổ thông, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tng 1, nhà A3, TT Bê tông, xã Đông Ngạc, H. Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0438.385447     DĐ: 01647 286 598

Kế toán trưởng

DĐ: 0948 620468                       

 

 

 

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 158
Tổng truy cập: 1252206
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ